Forbrændinger

Den typiske forbrænding sker i forbindelse med madlavning og ved grill. Den hyppigste årsag er skoldninger. Faktisk sker halvdelen af alle forbrændinger i køkkenet ved skoldning fra kogende vand, varm kaffe, fedt, olie eller fra kogeplader og madlavning. Ofte er det børn det går ud over som følge af en væltet el-kedel eller kaffemaskine. Stil ting uden for børns rækkevidde. En anden hyppig årsag til forbrændinger er åben ild og grill. Fx vand, der er 54 grader varm giver dybe forbrændinger i løbet af kun 30 sekunder. Men også vand, der bare er 44 grader varmt, kan ved længere påvirkning skade huden. Forbrændinger kan også forekomme som følge af skade fra elektricitet, stråling og ætsende kemikalier. Også fyrværkeri er årsag til en del forbrændinger. Forbrændinger opdeles i 3 grader afhængig af skadens dybde. På billedet ses en 1. grads forbrænding >

  • 1. grads forbrænding: Skaden er overfladisk. Viser sig ved en rødme af huden og smerter. Kun de yderste lag af overhuden er beskadiget. Et typisk eksempel er solskoldning. Forbrændingen giver ikke længerevarende gener udover svien i et par dage. Kræver ikke behandling ud over skylning med koldt vand.
  • 2. grads forbrænding: Skaden er trængt dybere ind, og der dannes blærer i huden. Huden kan briste eller falde af med en fugtig, lyserød eller rød sårflade til følge. Er meget smertefuldt. Typisk skoldning med varm kaffe eller te. En 2. grads forbrænding heler på 2-3 uger, afhængig af hvor stor og dyb forbrændingen er. De dybe 2. grads forbrændinger heler op med ar, medens de mere overfladiske heler op uden ar. Uanset type kræves lægebehandling.
  • 3. grads forbrænding: Skaden er trængt gennem alle hudlag. Huden er forkullet eller hvid og livløs. Overfladen kan være hård, og føles som pap. Ikke særlig smertende, fordi nerverne er ødelagt. Typisk en forbrænding fra åben ild eller kogende vand. Den ødelagte væv omfatter alle hudens lag og kan gå ned i de underliggende væv og kan ikke hele, enten må der transplanteres hud eller også skrumper såret med svære ar til følge. Kræver lægelig behandling og operation.

Som det vigtigste skal enhver forbrænding straks nedkøles med koldt vand fra hanen eller isterninger eller en pose frosne grøntsager fra fryseren pakket ind i et viskestykke. Nedkøl straks - også før du eventuelt kontakter lægen. Afkølingen skal fortsætte, til smerterne er forsvundet, hvilket kan tage flere timer. Kom ikke creme eller salve på, det forsinker helingen. Kontakt lægen, hvis der efter den vedvarende nedkøling stadig er 2.grads forbrændinger i ansigtet, på hænder eller over led. Læge eller skadestue haster, ved 2.grads forbrænding over et større område, efter den første nedkøling og ved 3.grads forbrænding - efter den første nedkøling.

Om behandling af brandsår og forbrændinger

Forbrændinger og brandsår kræver vand, masser af vand. Skyl mindst en time. Førstegradsforbrændinger kræver ikke lægebehandling. Er det et barn under 2 år, bør man dog altid kontakte lægen ved en forbrænding. Alle tredjegradsforbrændinger og de fleste andengradsforbrændinger, kræver læge-behandling. Som rettesnor kan siges, at forbrændinger større end en håndflade samt forbrændinger i ansigt på hals, på hænder og i skridtet, alle kræver lægebehandling. Under transport til læge skal om muligt fortsat skylles med vand, ellers brug våde rene håndklæder.

Stik ikke selv hul på blærer og brug aldrig brandsårssalver eller andre gamle husråd. - Vand er det eneste rigtige. For at undgå infektion, er det vigtigt, at brandsår vaskes grundigt indenfor de første seks timer, og at sårene holdes rene, indtil de heler op. Ved tegn på betændelse fx voksende rødme, hævelse, varme og dunkende smerter efter et par dage, skal man søge læge. Ved svære forbrændinger kan der komme ar.  

Det er vigtigt, at den forbrændte er vaccineret mod stivkrampe. Hver gang man pådrager sig et sår, forbrænding eller bliver bidt, skal man tjekke sin stivkrampevaccination, idet stivkrampevaccine kun har en varighed på 10 år. Er vaccinationen blevet for gammel, skal man kontakte sin læge for at få en ny vaccination. Der bør ikke gå mere end ét døgn efter ulykken, før man bliver vaccineret.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere