Forgiftning

I Danmark medfører forgiftninger hvert år omkring 600 dødsfald, hertil kommer cirka 8.000 indlæggelser og 12.000 skadestuebesøg. Mange forgiftninger kan imidlertid undgås ved en forebyggende indsats. Eksempelvis er børn særligt udsatte. Almindeligvis er børns forgiftninger ikke alvorlige, men der er undtagelser, idet der findes ganske mange farlige kemiske produkter, planter og medicin i vores hjem. Alvorlige forgiftninger af børn kan forebygges ved at være omhyggelig med f.eks. at holde medicin, jerntabletter og vitaminpiller uden for børns rækkevidde. Ved at opbevare kemikalier utilgængeligt for børn. Ved at sætte børnesikre kapsler tilbage på flasken efter brug. Ved at undlade omhældning af kemiske produkter til uoriginal emballage, som fx sodavandsflasker. Ved at lære børn at omgås planter, bær, ukendte beholdere mv. Voksnes eller unges alvorligste forgiftninger skyldes selvforgiftning, enten som led i misbrug eller i desperation. Forebyggelse af denne type forgiftninger kræver en særlig og anderledes indsats, men fornuftig omgang med/sikker opbevaring af medicin og giftstoffer kan virke forebyggende. Arbejdspladsers forebyggelse af forgiftninger er sat i system og overvåges af sikkerhedsorganisationerne, Arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjenesterne.

I denne sygdomsbeskrivelse beskæftiger vi os alene med akutte forgiftninger og førstehjælp til enkeltpersoner, hvor den hyppigste kilde til forgiftning er forgiftning med medicin. Det menes, at 8 ud af 10 forgiftninger hos voksne er tilsigtede og gjort med fuldt overlæg. Det er fx overdosis blandt narkomaner, overdosis i et forsøg på selvmord og indtag af for stor dosis smertestillende medicin for at slippe for smerter. Omvendt skyldes næsten alle forgiftninger hos børn ulykkestilfælde. I tilfælde af formodning om forgiftning: kontakt omgående læge, skadestue eller giftlinjen - ring 82 12 12 12.

Førstehjælp ved forgiftning

Tøv ikke, hvis du tror, der kan være sket en forgiftning. Der kan gå flere timer, inden man viser tegn på forgiftning. Medbring altid produktet, medicinglasset, emballagen, plantedele eller lignende, hvis du tager til lægen eller på skadestuen. I tilfælde af forgiftning kan du få råd og hjælp på Giftlinjen - Ring 82 12 12 12 døgnet rundt. I tilfælde af åndedrætsbesvær, sløvhed, bevidstløshed eller kramper skal du dog omgående ringe til Alarm 112 - og giv førstehjælp.

  • Hvis du har spist eller drukket noget giftigt: så fjern eventuelle rester fra munden med en finger, og skyl munden med vand. Giv et glas væske i form af mælk eller vand.
  • Hvis du har fået gift på huden: så skyl straks med rigeligt og helst rindende vand. Vask med sæbe og skyl grundigt efter.
  • Efter stænk i øjet: så skyl straks i nogle minutter med en blød vandstråle fra et rent drikkeglas eller lignende. Hold øjnene åbne med et par fingre, så skylningen bliver effektiv.

Hvis en forgiftet er blevet sløv eller er ved at være bevidstløs, skal vedkommende straks på sygehuset. Læg personen i aflåst sideleje (Natostilling) for at undgå, at tungen lukker svælget til og fremkalder kvælning. Hvis vejrtrækningen er dårlig, kan det blive nødvendigt at give kunstigt åndedræt, mund til mund eller mund til næse. Den forgiftede må i så fald vendes om på ryggen.

Madforgiftning

Faktisk kan der også være gift i den mad vi spiser, som kan give nogle ubehagelig og farlige madforgiftninger. Eksempelvis fiskeforgiftning (Scombroidforgiftning), der kan forekomme efter at man har spist fiskerige måltider, specielt de fede fisketyper med mørkt kød som tun, makrel, ansjoser, sardiner, bonito, sværdfisk, laks og lignende typer. Symptomerne opstår akut efter måltidet og minder meget om det, man ser ved en allergisk reaktion. Behandlingen er i alle tilfælde symptomatisk med indgift af aktivt kul, antihistamin og visse typer mavesårsmedicin. Ring Giftlinjen telefon 82 12 12 12 eller søg skadestue. - Klik diarre >>

Forgiftning medicin

Medicin kan medføre stor forgiftningsrisiko for både børn og voksne. Eksempler på særligt farlig medicin er jernpræparater, sovetabletter, malariapræparater, hjertemedicin samt beroligende, smertestillende og antidepressiv medicin. Som nævnt indledningsvis, skyldes de alvorligste forgift-ninger i reglen unges eller voksnes selvforgiftning, enten som led i misbrug eller i desperation. Ring Giftlinjen telefon 82 12 12 12, hvis du er vidne til forgiftninger blandt venner eller kærester.

Forgiftet ved stik og bid

Man kan også blive forgiftet ved stik og bid fra forskellige dyr som fx visse slanger, insekter og fisk. Eksempelvis:

  • Hugormebid, hvor vi reagerer forskelligt. Nogen får slet ikke symptomer, mens andre bliver meget syge. Variationer i hvordan vi reagere kan skyldes mængden af indsprøjtet gift, personens alder, kropsvægt, bidstedet og graden af fysisk aktivitet efter biddet. I tilfælde af hugormebid, så tag på skadestuen.
  • Hvepse og bistik - giften fra hvepse og bier giver først og fremmest hævelse, smerte og kløe der hvor man er bidt. Mange samtidige stik kan give alvorlige forgiftningssymptomer som feber, ildebefindende og mathed. Dette er dog ikke almindeligt. Hævelser efter stik i mundhule og svælg kan være meget farlige, idet der er fare for at blive kvalt. Kontakt læge eller skadestue.
  • Skovflåtbid - bid af skovflåt kan i sjældne tilfælde medføre en alvorlig borrelia infektion. Fjern skovflåten hurtigt, ved at trække flåten ud med et jævnt og forsigtigt træk. Brug en pincet, der fatter om flåten så tæt ved huden som muligt. Undgå at klemme flåten eller at rive den i stykker. Opstår der et ringformet udslæt omkring bidstedet, bør du kontakte en læge, som kan afgøre, om der evt. er behov for at give penicillin. - Klik skovflåtbid >>
  • Fjæsingstik – det kan gøre ubehagelig ondt at blive stukket af fjæsingens giftige pigge, men det er sjældent alvorligt. Symptomer vil ofte være kraftige smerter, hævelse og misfarvning omkring stikket. Smerterne kan stråle ud i hele armen eller benet, og man kan også blive svimmel og få hovedpine. Kan behandles ved at anbringe stikstedet i 40-45 grader varmt vand i 30-60 min. Det varme vand lindrer smerten. Fjern evt. rester af piggen, og vask med vand og sæbe. Søg læge eller ring til Giftlinjen på 82 12 12 12, hvis symptomerne er meget udtalte.

Giftlinjen Bispebjerg Hospital

Giftlinjen er en landsækkende telefonrådgivning, hvor alle kan få direkte råd og hjælp i tilfælde af forgiftning. Her sidder sygeplejersker og læger, der er særligt uddannede inden for forgiftning, klar ved telefonerne døgnet rundt på 82 12 12 12. Langt de fleste henvendelser drejer sig om forgiftninger på grund af husholdningskemi og håndkøbsmedicin. Når du ringer, vil man gerne have dit navn, cpr-nummer og telefonnummer, så man kan ringe tilbage til dig, hvis det bliver aktuelt. Men hvis det er vigtig for dig, kan du godt være anonym. Giftlinjen rådgiver også læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale om behandling af forgiftninger. 

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere