Orm og ormeinfektioner

Ormeinfektioner skyldes enten ’rundorm’ eller ’bændelorm’. Rundorm er fx børneorm og spolorm, men der findes også risiko for andre og mere sjældne rundorm i tarmsystemet. Børneorm er en smitsom ormeinfektion som kan ramme både børn og voksne. Symptomerne på børneorm er kløe omkring endetarmsåbningen, hvor hunormene om natten lægger æg i hudfolderne. Spolorm er en parasit, en indvoldsorm, der lever i tyndtarmen. Den bliver mellem 15 og 30 cm lang. I Danmark er infektioner med spolorm sjældne. Smitte sker gennem mad eller drikke, som er forurenet med afføring. Der er som regel ingen symptomer på spolorm, men der kan opstå anfald af kvalme og mavesmerter.

Der findes forskellige typer af bændelorm. Den lever i menneskets tarmkanal. Bændelormen kan blive flere meter lang. Bændelorm giver som regel ingen symptomer, men kan give lette mavesmerter, diarré og kvalme, ligesom bændelorm kan give vægttab. Bændelorm smitter ikke direkte fra menneske til menneske, og forekommer sjældent i Danmark, men ofte i andre dele af verden. Man inficeres med bændelorm ved at spise for lidt kogt eller stegt mad fx råt oksekød, råt svinekød eller rå fisk. Generelt er antallet af ormeinfektioner hos mennesker i Danmark lavt, men man bør være opmærksom på smitteveje og symptomer efter rejser og ophold i andre dele af verden. Børneorm er den mest almindelige ormeinfektion her i landet og skal behandles med et ormemiddel - en ormekur.

BØRNEORM - enterobius vermicularis

Børneorm er smitsom og som nævnt den hyppigste ormeinfektion i Danmark. Børneorm ses oftest hos børn, men kan også forekomme hos voksne. Børneorm er op til 10 mm lange, de er hvide, trådtynde og kan i givet fald ses med det blotte øje omkring et barns endetarmsåbning eller i afføringen. Smitte sker alene fra menneske til menneske. Oftest inficeres børn i børnehaver og skoler. Barnet bør derfor ikke møde i institutionen igen, før der er iværksat behandling – en ormekur. Symptomerne er intens kløe ved endetarmsåbningen og mest om natten. Men kan også give nedsat appetit, vægttab og mavesmerter. Hos piger og kvinder kan børneorm sprede sig til skeden og give skedekatar med udflåd. En del smittede udvikler gentagne infektioner, der kan være svære at udrydde. Infektionen forsvinder dog ofte af sig selv efter nogle år. Selv om der ikke er set orm ved hverken endetarm eller i afføringen kan lægen tjekke for børneorm ved at udtage en prøve, som så undersøges i mikroskop.

BEHANDLING: Børneorm kræver behandling med et ormemiddel fx Vermox eller Mebendazol, der fås som tabletter. Imidlertid bør hele husstanden behandles. En behandling der bør gentages efter to uger. Ved flere tilfælde i en familie eller gentagne infektioner hos samme person kræves gentagne behandlinger ofte 4 behandlinger med 2 ugers mellemrum. Ved behandling af familien bør alle personer behandles samme dag for at gøre indsatsen effektiv. Behandlingen er ufarlig og giver ingen bivirkninger.

BØRNEORM - smittemåde og hygiejneråd

Smitte sker fra menneske til menneske. Ormens æg bliver klækket i tyndtarmen, og larverne udvikler sig gennem flere stadier til voksne orm, der sætter sig fast i tyktarmens slimhinde, hvor der sker en ’kønnet’ formering. Om natten vandrer den gravide hunorm udenfor endetarmsåbningen, hvor den kan lægge op til 20.000 æg i hudens folder. Dette medfører intens kløe ved endetarmen, som gør, at der ofte vil sætte sig æg på fingre, der herefter ubevidst under søvnen føres op til mund og næse, hvorved personen smitter sig selv. Æg kan holde sig levende i op til 2 uger i fx sengetøj og støv og da æggene kan smitte via indåndet støv, kan smitten hurtigt spredes til resten af familien. Man kan gentagne gange smitte sig selv ved at putte fingrene i munden eller næse eller blot ved at indånde støvpartikler. Da æggene som nævnt kan overleve flere uger i omgivelserne, er grundig rengøring også vigtig. Man smitter to uger efter, at man selv er blevet smittet og indtil, at en ormekur er startet.

HYGIEJNERÅD: Sørg for god og grundig håndvask efter hvert toiletbesøg – og før ethvert måltid. Personer med børneorm bør tage bad hver morgen, for derved at fjerne æg og orm omkring endetarmen. Skift hyppigt sengetøj og undertøj. Sørg for korte negle. Brug evt. bomuldshandsker om natten. Vasketøj skal behandles på en sådan måde, at der ikke spredes æg i resten af boligen. Sørg for hyppig og grundig rengøring af især soverum. Undgå at støv kan forurene mad. Undgå at spise i rum, hvor børn eller voksne sover. Personer med børneorm bør undgå sukker og spise fiberrig kost.

SPOLORM - ascaris lumbricoides

Spolorm er en 15-30 cm lang indvoldsorm, en hvidlig orm der minder lidt om en stor, hvid regnorm. Spolorm er en parasit, der lever i tyndtarmen. I Danmark er infektioner med spolorm sjældne, idet under 1 pct. af landets befolkning er bærere af tarmparasitten. Smitterisiko er nøje forbundet med dårlig hygiejne fx uvaskede hænder, idet smitte sker gennem mad eller drikke, som er forurenet med afføring. Spolormens æg udskilles med afføringen, og kan blive overført til mennesker gennem fødevarer, som ikke er opvarmet tilstrækkeligt.

Her i landet smittes de fleste mennesker med spolorm fra svin, og sygdommen ser derfor hyppigst hos børn, der leger i landbrugsområder eller opholder sig på svinefarme eller i køkkenhaver, hvor der har været anvendt svinegødning. Milde tilfælde giver ingen symptomer, men sjældent kan opstå anfald af kvalme og mavesmerter. Typisk vil det derfor være en overraskelse, hvis man efter et toiletbesøg pludselig opdager, at man har haft en 15-30 cm lang parasit, der minder om en regnorm. Børn i alde-ren 5-15 år er mest udsatte, ligesom spolorm ses hos småbørn, hvor forældre ved bleskift opdager én eller flere orm eller i værste fald orm som er på vej ud gennem mund eller næse. Spolorm kan være generende, men vil kun sjældent betyde særlige helbredsmæssige problemer. Spolorm skal behand-les med et receptpligtigt ormemiddel dagligt i 3 dage fx Albendazol eller Mebendazol. Behandlingen gentages efter to uger. Derefter vil infektionen typisk være forsvundet.

BÆNDELORME - cestoda

Bændelorm er en betegnelse for en række forskellige indvoldsorme, der kan leve som parasitter i den menneskelige mavetarmkanal, hvor den udvikler sig af næring fra tarmindholdet. Bændelorm er en sjælden sygdom her i landet, men ses ofte i andre dele af verden. Bændelormen kan blive fra få millimeter til flere meter lang. Ormen er delt i led, som bliver ved at vokse ud fra hovedet, mens de yderste led falder af og føres ud med afføringen. De fleste mennesker, som er bærere af bændelorm, er uden symptomer, men kan sjældent opleve lette mavesmerter, diarré og kvalme, ligesom bændelorm kan give vægttab. Bændelorm smitter ikke direkte fra menneske til menneske, og forekommer sjældent i Danmark, men ses ofte i andre dele af verden. Alle kan blive inficeret med bændelorm ved at spise for lidt kogt eller stegt mad fx råt oksekød, råt svinekød eller rå fisk. Infektionen opdages som regel ved, at man finder spor fra ormen i afføring, undertøj eller sengetøj.

Undersøgelse for bændelorm sker ved blodprøve og mikroskopi af afføring. Behandling af bændelorm sker med receptpligtige tabletter som fx Niclosamide eller Praziquantel, eventuelt i kombination med et afføringsmiddel. I tilfælde af Cysticercose, der skyldes en infektion med svinets bændelorm, Taenia solium, vil behandling omfatte særlige ormemidler og immundæmpende medicin (binyrebark-hormon). I tilfælde af bændelorm bør alle i husstanden undersøges eller behandles.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere