Træthed - udbrændt

Træt eller udbrændt? Træthed er en svær størrelse at beskrive, da vi mennesker har hver sin opfattelse af, hvad det vil sige at være træt, ligesom der er flere slags træthed. I perioder kan vi alle føle os mere eller mindre trætte. Træthed kan vise sig ved, at man fysisk og psykisk ikke kan overkomme det hele eller ikke længere kan holde sig koncentreret eller ofte har behov for at sove. Den hyppigste årsag til træthed er manglende søvn. Imidlertid varierer søvnbehovet meget fra person til person. Små børn har ofte behov for meget søvn måske 14 til 16 timer i døgnet. Skolebørn har behov for 10 til 12 timers søvn for at være veloplagte og kunne klare en skoledag. Som voksen har man brug for mindst 6 til 8 timers søvn. Ældre mennesker kan ofte klare sig med endnu mindre søvn. Kommer trætheden altid om vinteren, kan den være tegn på en vinterdepression. Det er også almindeligt at være træt, hvis man er nedslået og trist, går gennem en følelsesmæssig hård periode - eller er under pres på jobbet. Stress kan føre til udbrændthed.

Men hvad er træthed og hvorfor bliver man træt og udbrændt? Psykisk træthed kan opstå, hvis man arbejder hårdt og længe i en periode og sover for lidt. Træthed er også udpræget, hvis man går og er lidt småtrist eller ked af det. Fysisk træthed skyldes, at man har brugt sin krop mere, end den er vant til. Øget fysisk udfoldelse kræver langsom tilvænning, hvilket man nemt glemmer. Forbigående træthed kan opstå efter en sygdom eksempelvis influenza, hvor man nogle dage efter kan føle sig træt og udmattet, selv om sygdommen fysisk set er ude af kroppen.

Træt og energiforladt

Mange mennesker klager over træthed og energitab. Ofte kombineret med total mangel på initiativ og overskud. Træthed og energimangel kan skyldes fysisk træthed, hvis man i en længere periode er belastet udover det normale fx ved ekstra arbejde, projekter eller eksamen, men kan også skyldes psykisk træthed og mangel på mental energi. En psykisk arbejdsbelastning, der eksempelvis omfatter oplevelsen af udmattelse, svækket energi og vitalitet, manglende lyst samt behov for søvn.

Psykisk betinget træthed forekommer hyppigt ved depression og angsttilstande - og ved længerevarende stress. Ofte fremkaldt af en stresset hverdag og for hektisk levevis, hvor karriere, mistrivsel, arbejdspres, arbejdsløshed, sorger, nedtrykthed og økonomiske problemer vil forværre trætheden. I en akut stresssituation kan afspændingsteknikker og åndedrætsøvelser være nyttige, men på den lange bane handler det om at få ryddet op i de stressfremkaldende faktorer, der ellers kan føre til modløshed og udbrændthed. Normal fysisk træthed forsvinder i de fleste tilfælde af sig selv igen efter passende hvile, hvorimod træthed som følge af fx forkølelse, influenza eller kyssesyge efterlader os trætte i en periode, hvorfor man bør tage det lidt med ro, hvis man lige har været syg.

Årsager til træthed

Træthed er ofte et symptom på søvnmangel. Overvej derfor om trætheden skyldes mangel på søvn. Er søvnmangel ikke årsagen, kan træthed skyldes forkerte kostvaner og fejlernæring. Fejlernæring kan medføre mangel på livsvigtige næringsstoffer i form af vitaminer, mineraler, visse enzymer, fedtstoffer og aminosyrer (proteiner), hvilket forårsager stor træthed. Men træthed er også et symptom ved mange akutte og kroniske sygdomme, blandt andet blodmangel grundet jernmangel, foliesyre og vitamin B12 eller ved nedtrykthed, depression og sorgkrise eller som følge af infektion, influenza, kyssesyge (mononukleose) og borreliose (skovflåtbid) eller ved gigt, kræft, sukkersyge, lavt stofskifte, fibromyalgi eller ved kronisk træthedssyndrom, der er en tilstand med uforklarlig udtalt træthed. Kontakt lægen ved træthed kombineret med uforklarligt vægttab, appetitløshed og evt. let feber.

Udbrændt og stressramt

Stress er ikke en sygdom, men stress kan gøre dig syg og føre til udbrændthed eller udmattelses-depression, som tilstanden også betegnes. Udbrændthed er den ekstreme grad af længerevarende kronisk stress, der følger af følelsesmæssige dilemmaer og belastninger i arbejdet. Følelsen af at være brændt ud, er følelsen af fuldstændig træthed og mangel på energi, kendetegnet ved fx følelsesmæssig udmattelse, ufølsomhed over for andre og lav præstationsevne. Symptomerne ligner de samme som ved et depressivt syndrom, hvor kernesymptomerne er nedtrykthed, ligegyldighed og nedsat energi med ledsagesymptomer som fx koncentrationsbesvær, skyldfølelse og manglende selvtillid. Selv almindelige dagligdags gøremål kan virke uoverstigelige.

To ud af tre personer, der får diagnosen depression, peger på deres arbejdssituation, som årsag til problemerne og kan præcis sige hvornår det begyndte og hvordan de pludselig brød sammen. Typisk er der tale om meget pålidelige, ansvarsfulde, fleksible, ambitiøse, empatiske og dybt engagerede medarbejdere, som brænder for jobbet. Statistisk er nyuddannede, kvinder og personer, der arbejder med mennesker i fx undervisningssektoren og sundhedssektoren de mest udsatte, viser det sig.

Kan udbrændthed forebygges og overvindes? Ja, udbrændthed er ikke en kronisk tilstand, men kan bedres og overvindes ved, at få afklaret årsager og belastninger, og derved komme videre både privat og arbejdsmæssigt. Vejen tilbage kan eksempelvis kræve depressionsbehandling med lægemidler, samtaleterapi, psykoterapi, afspændingsøvelser, mental træning og stresshåndtering. Hertil kommer utvivlsomt, at der sker forandringer på arbejdspladsen og i livsstilen i det hele taget. Gode råd mod udbrændthed er fx at skille arbejde fra privatliv, ikke at tage problemer på arbejdspladsen med hjem, at have et netværk af kolleger til at støtte sig i vanskelige situationer, at opsøge lederstøtte og undgå alenearbejde mest muligt. Og sørg for klarhed over hvilken arbejdsopgave, du faktisk har, så der ikke opstår konflikter med andre. - Klik stress >>

Kronisk træthedssymptom

Kronisk træthedssyndrom (chronic fatigue syndrome, CFS) er en tilstand med invaliderende fysisk og psykisk træthed samt abnorm træthed i mere end 6 måneder. Kronisk træthed opstår oftest i 25-45 års alderen og rammer hyppigst kvinder. Kronisk træthedssyndrom kan i nogle tilfælde være fulgt efter en infektion eller infektionslignende sygdom. Personer med kronisk træthedssyndrom lider af forskellige symptomer. Afgrænsning mod andre sygelige tilstande som fx fibromyalgi, neurasteni, depression og hypokondri er vanskelig. Behandling af kronisk træthedssyndrom kan være diffus.

Naturlægemiddel og gode råd mod stress og træthed

Er du uoplagt, har du for travlt eller sover du for lidt? Det, du selv kan gøre for at afhjælpe din træthed er først og fremmest at sørge for at leve sundt. Det vil sige at spise fornuftig kost, og at få motion og søvn. Er du fysisk træt, falder du hurtigere i søvn og sover dybere. - Naturlægemidler mod træthed er fx Arctic Root , der samtidig modvirker stress og øger kroppens fysiske og psykiske udholdenhed. Men også ginseng fx Ginsana og Ginseng Arkotabs modvirker træthed og øger samtidig den fysiske og psykiske præstationsevne. Endvidere kan Ginseng forhøje stresstærsklen, hvilke gør at man ikke tager så stor skade af en stressperiode, som man ellers ville have gjort. - Akupunktur behandling mod stress og træthed kan også overvejes. - Klik depression >>

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere