Øreplastik - stritører, flyveører og udstående ører

Udstående ører, også kaldet flyveører eller stritører, er èn af de mest almindelige medfødte misdannelser. Det skyldes en afvigende form af brusken i det ydre øre. Det er en operation, der hyppigst foretages i børnehavealderen eller starten af skolealderen. En del voksne får også foretaget operationen på et eller andet tidspunkt i deres liv. Operationen har til formål at korrigere udstående og fremtrædende ører, så de kommer tilbage ind og tættere på hovedet. Operationen foretages som nævnt oftest på børn i alderen fra 6 til 14 år. Ens ører er næsten fuldt udvoksede som 4-årig, og jo hurtigere der foretages et kirurgisk indgreb, jo mindre drilleri og mobning vil barnet opleve. En korrektion forebygger således drillerier, kosmetiske problemer og lavt selvværd.

Stritøre - et normalt øre

Normale ører har en fold, der kaldes 'anthelix'. Denne fold sørger for, at øret er placeret helt tæt på hovedet. Jo mere flad anthelix-folden er, desto mere stritter ørerne. Ved stritøre (flyveøre) er ørets bruskfolder således ikke udviklet kraftigt nok, men er som nævnt fladere end ved et normalt øre. Dette medfører at øret ikke folder langt nok tilbage, men i stedet stritter ud fra hovedet. Hos nogle kan "bruskskålen" ind mod øregangen være for bred, således at denne også medvirker til at få øret til at stritte og krumme lidt fremad. I begge tilfælde kan opereres med et godt resultat til følge.

Operation for stritører

Operationen foregår normalt ambulant og i lokalbedøvelse, der lægges rundt om hele øret. Hos helt små børn eller er man specielt følsom, kan anvendes fuld bedøvelse. Selve indgrebet tager cirka én time. Ved operationen fjernes en smal bræmme hud på ørets bagside, men det vigtigste ved operationen er en svækkelse af ørebrusken eventuelt kombineret med en formindskelse af “skålen”. Øret bringes ind på plads med nogle dybtliggende tråde på bagsiden af øret. Det eneste ar operationen medfører, er placeret på bagsiden af øret. I sjældne tilfælde kan dette ar blive fortykket og synligt. Ved operationens afslutning anlægges en forbinding, der holder ørerne ind mod hovedet, og mindsker den efterfølgende hævelse. Klinikken kan typisk forlades en halv time efter operationen. De følgende 3 uger anvendes om natten forbinding eller pandebånd, således at man ikke ligger og presser, trykker eller vrider øret ud af form. Trådene fjernes efter 6-8 dage. Arbejde, studier m.v. kan som regel genoptages efter 3-4 dage.

Efter behandling for udstående ører

De første døgn efter operation bør man forholde sig roligt, og ikke deltage i fysisk anstrengende aktiviteter. Det anbefales at sove med hovedet højt den første nat. Ved smerter, som kan forekomme de første døgn, kan til voksne anbefales Paracetamol (1g), der indtages 4 gange i døgnet (børn efter vægt og aftale med lægen). Man må IKKE indtage acetylsalicylsyreholdige tabletter som Kodimagnyl og lign. da disse øger risikoen for blødning. Mindre blødning behandles med ispose, ved større blødning kontaktes lægen.

Korrektion af stritører uden operation

Der findes enkelte klinikker og speciallæger, som har specialiseret sig i korrektion af udstående ører på børn i alderen 0-7 år uden kirurgisk behandling. Hvorvidt en sådan behandling kan gennemføres med permanent virkning kræver i forhold til det enkelte barn en individuel konsultation og vurdering. Afgørende er, at der kan opnås en permanent virkning. Det vil sige, at ørerne bevarer deres korrektion ind til hovedet, efter behandlingen er afsluttet i kombination med et naturligt udseende. Fordelen ved ikke kirurgisk behandling er, at operation undgås, hvilket er af betydning især for små børn og samtidig undgås risici ved brug af kirurgi og bedøvelse. Der kan evt. også være en økonomisk gevinst.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere