Brystforstørrelse - nye bryster

Netop brystoperationer er nogle af de mest almindelige kosmetiske indgreb, idet brystet hos kvinden er et vigtigt symbol på femininitet og seksualitet. Årsager kan være mange til, at en kvinde på et tidspunkt i sit liv ønsker en brystoperation. Brystet opleves måske for lille eller for stort, uheldigt ændret efter fødsler eller ved de fysiologiske aldersforandringer.

En brystforstørrende operation er en operation, hvor man ændrer på brystets størrelse ved hjælp af et brystimplantat. Brystforstørrende operationer er meget hyppige. Man regner med at 2-3 millioner kvinder i verden har fået foretaget en brystforstørrende operation, og tallet er i kraftig stigning. I Danmark udføres hvert år cirka 2.000 kosmetiske brystoperationer - bfo.

Det er vigtigt, at man på forhånd er bevidst om, at det kan blive nødvendigt med mere end én operation, at der ikke nødvendigvis er tale om en livstidsløsning, og at man, når man har fået foretaget indgrebet, ikke kan omgøre dette. Man bør derfor stille særlige krav til information, så man sikrer sig, at man har realistiske forventninger både til indgrebet og resultatet. Herunder gøre op med sig selv, hvilke bevæggrunde man har til at få indgrebet foretaget, og på baggrund heraf vurdere om der måske findes en anden løsning. 

Brystplastik, brystløft, brystforstørrelse

Fra naturens side varierer brysternes form og størrelse meget fra kvinde til kvinde og påvirkes af mange faktorer. Arvelighed udgør en vigtig faktor, men også ernæring og den generelle kropsvægt har en del at sige, men uanset hvad er brystomfanget øget med 10 cm over det sidste hundrede år. I dag er gennemsnittet 91 cm, men dækker over en betydelig variation. Udtrykt i bh-størrelse ligger det europæiske kvindebryst omkring en B-skål (44%). Af en undersøgelse fra 2007 blandt europæiske kvinder udført af undertøjsfirmaet Triumph, fremgår at blandt de undersøgte lande havde danske kvinder Europas næststørste bryster. Blandt de danske kvinder brugte halvdelen eller 50% en D-skål, 19% en C-skål, 24% en B-skål og 7% en A-skål. - Brystplastik: Ved hjælp af indlæggelse af implantater i brysterne opnås ikke blot øget fylde, men også i nogle tilfælde en mere harmonisk facon. Er brystet slapt og hænger, må der som regel foretages en supplerende operation (brystløft) samtidig med eller efter indlæggelse af implantaterne for, at få en tilfredsstillende facon af brystet.

Silikone bryster - brystimplantater

Et brystimplantat består af en silikonegele omgivet af en tyk, elastik skal af silikone med en nubret overflade. Indholdet kan bestå af mere eller mindre tyktflydende silikonegele. Implantaterne kan være runde eller dråbeformede. Moderne implantater holder i mange år, hvor længe kan ikke siges på forhånd, men man kan med rimelighed forvente en holdbarhed på mindst 10 år, og for nogle af de nyeste formentlig betydelig længere. Man må således tage med i sine overvejelser, at en eller flere udskiftningsoperationer senere kommer på tale. Saltvandsimplantater, som også er omgivet af en skal af silikone er ikke så populære som silikoneimplantater, da de er mere hårde og unaturlige at føle på. Saltvandsimplantater har endvidere tilbøjelighed til at tabe lidt vand over en årrække.

Brystforstørrende operation (BFO)

I forbindelse med konsultationen bliver man informeret om, hvilken type brystimplantat, der er bedst egnet i det konkrete tilfælde. Senest 14 dage inden planlagt operation bør man få foretaget ultralydsskanning og/ eller mammografi af brystet såfremt man er over 35 år eller er genetisk disponeret for brystkræft. Efter en evt. ammeperiode skal brysternes størrelse have været konstant i mindst 3 måneder. Klik reduktion tunge bryster >> 

Ulovlige PIP-brystimplantater

PIP-implanter blev forbudt i april 2010, men en rapport viser, at de franske myndigheder blev advaret allerede i 1996. Implantaterne er under mistanke for at lække silikone hyppigere end andre implantater. Samtidig er den anvendt silikone ikke godkendt til brystimplantater. Risikoen for at PIP-implantater går i stykker er fem gange større end for andre implantater. Lægemiddelstyrelsen har meldt ud, at et antal danske kvinder har fået indopereret brystimplantatet PIP, der kommer fra den franske producent Poly Implant Prothese. Tidligere har det været diskuteret, hvorvidt der også var en øget risiko for at udvikle kræft. Men denne sammenhæng er ikke bevist. Alligevel har myndighederne i Frankrig, Tyskland og Tjekkiet opfordret til, at de berørte kvinder får fjernet deres implantater. Danske sundhedsmyndigheder derimod har besluttet at anbefale, at man ikke får fjernet sine implantater, med mindre der opstår problemer. Minister for sundhed og forebyggelse opfordrer kvinder, der har fået PIP-implantat indopereret til at kontakte det sygehus eller den klinik, hvor indgrebet er foregået, eller kontakter egen læge, hvis de er utrygge eller hvis der er problemer med proteserne. Eksempelvis smerter eller lækage. Lægemiddelstyrelsen har kendskab til i alt 66 brystimplantater fra den franske producent PIP, som kan være anvendt i Danmark. Hertil evt. PIP-implantater indopereret i udlandet. Kvinder, der mener, at de er kommet til skade i forbindelse med PIP-brystimplantater, kan anmelde skaden til Patientforsikringen. - Klik klageadgang og erstatning >>

Implantater uden kendt risiko

Der foreligger ikke undersøgelser, som viser at brystimplantater kan forårsage øget risiko for kræft eller bindevævssygdomme. Brystimplantater påvirker ikke evnen til at kunne amme. Det afgørende er, at der anvendes implantater af høj kvalitet fx CE-mærkede implantater eller implantattyper godkendt af det amerikanske FDA Registrations panel til anvendelse indenfor kosmetisk kirurgi. CE-mærkning er det europæiske sikkerhedsstempel for medicinske produkter, der bliver markedsført indenfor EU. Anerkendte fabrikanter tilbyder en garanti på 10 år eller mere, for fabriksfejl på implantaterne. Enkelte fabrikanter tilbyder livsvarig garanti.

Ultralydsscanning - mammografi

Undersøgelser af brystvævet er lidt mere vanskeligt, at udføre hos patienter med implantater, specielt hvis det ligger foran brystmusklen. Ultralydsscanning er mulig, såfremt implantaterne ligger bag den store brystmuskel. En mammografi er lidt mere vanskelig, at udføre, idet silikoneimplantaterne skygger for røntgenstrålerne. - Klik mammografi >>

Brystoperationen

Operationen foretages oftest i fuld bedøvelse. Snittet kan lægges i folden under brystet, i armhulen eller rundt omkring brystvorten. Gennem dette indføres brystimplantatet. Brystimplantatet placeres ind bag brystkirtlen eller under den store brystmuskel. Operationen tager omkring 1-1½ time afhængig af operationsmetoden og man er indlagt i ét døgn. Såfremt der er rigelig blødning under operationen indlægges et dræn (for at undgå blodansamlinger) - ellers ikke. Under operationen gives antibiotika (Penicillinlignende stof: Zinacef) for at hindre betændelse. For at mindske smerten efter operationen, lægges et lokalbedøvende stof i den lomme, hvor implantatet lægges ind. Såret syes i flere lag og dækkes med plaster og en forbinding.

Efter brystforstørrelse

Som nævnt, er man typisk indlagt i ét døgn. Efter operationen gives yderligere antibiotika under indlæggelsen. Forbindingen fjernes før udskrivelse, og du iføres en BH. Man vil føle ømhed i brystmusklen i 1-2 uger. Trådene fjernes 1-2 uger efter operationen. Du vil blive kontrolleret på hospitalet efter 1-2 uger og efter 4-6 måneder. Det anbefales at man anvender BH nat og dag i 6 uger indtil implantaterne ligesom ”sætter sig”. Sport og motion kan genoptages efter 4-6 uger. Undgå dog større skulderbevægelser i 6 uger efter operationen, som f.eks. tennis og brystsvømning. Undgå sol/solarium i 2 uger efter operationen. Arrene skal beskyttes i 6 måneder efter operationen med plaster, hvis du går i sol. Man skal regne med, at tage fri fra sit arbejde i 1-2 uger.

Senfølger og mulige komplikationer efter operation

Operationen efterlader et ar på 4-5 cm. Arret er permanent, men er oftest lyst og smalt som en streg. Hos enkelte kvinder kan arret blive bredere og mørkere pigmenteret. Oftest kan silikoneimplantatet ikke føles, enkelte kan dog mærke kanten af implantatet i siden og/eller under brystet, hvilket er uden betydning. Ved faste silikoneimplantater vil brystet dog føles mere fast end et almindeligt bryst. Føleforstyrrelser i operationsområdet og brystvorten forsvinder oftest i løbet af 2-6 måneder, men kan hos enkelte være permanente. Efter indsættelse af et brystimplantat dannes altid arvæv omkring brystimplantatet som et naturligt led i helingsprocessen. Arvævet kan i sjældne tilfælde skrumpe i en sådan grad, at brystet føles hårdt. Såfremt kapseldannelsen er generende, kan det være nødvendigt, at foretage et nyt kirurgisk indgreb. I sjældne tilfælde må man fjerne brystimplantatet, og brystet vil synes mindre end før operationen.

Hvis brystimplantater går i stykker

Såfremt brystimplantatet går i stykker kan silikoneudslip i større mængde forekomme. Silikonen vil primært lægge sig indenfor den bindevævshinde, som omgiver brystimplantaterne. Såfremt man går i længere tid med et implantat, som er gået i stykker, kan silikonen i sjældne tilfælde sive op i armhulen eller ud i brystkirtelvævet. Det er aldrig videnskabeligt bevist, at silikone kan forårsage bindevævslidelser eller kræft. Blodansamling kan i sjældne tilfælde opstå inden for de første par døgn efter operationen og kan kræve et kirurgisk indgreb. Infektion og betændelse ses uhyre sjældent, og kan medføre, at man må fjerne implantatet og først indoperere dette efter et halvt år. I sjældne tilfælde kan ses hævelse af brystet igennem længere tid, hvilket skyldes øget vævsvæske omkring implantatet. Såfremt dette persisterer, kan det blive nødvendigt, at fjerne implantatet i en periode. - Har du mistanke om problemer med dine implantater så kontakt den læge/klinik, der har udført operationen.

Om flade brystvorter - indadvendte brystvorter

Indadvendte brystvorter (Inverterede papiller) er en misdannelse af brystvorten og forekommer relativt ofte. Tilstanden kan være arvelig og skyldes mangel på enkelte muskelfibre omkring brystvorten. Både mænd og kvinder kan have indadvendte brystvorter. Nogle gange er det kun den ene brystvorte der er indadvendt. Tilstanden med indadvendte brystvorter er permanent og kan være et socialt og psykisk problem. Imidlertid kan indadvendte brystvorter korrigeres ved et relativt enkelt kirurgisk indgreb. Flade eller indadvendte brystvorter er sjældent en hindring for at amme. Kvinder med indadvendte brystvorter bør før en kirurgisk behandling undersøges hos egen læge eller hos en brystkirurg, idet indadvendte brystvorter kan være udtryk for andre sygdomme i brystet. Skyldes tilstanden ikke sygdom i brystet, kan operation foretages. Behandlingen foregår ambulant og i lokalbedøvelse. Hvis kvinder, der før har haft udstående brystvorter pludselig udvikler indadvendte brystvorter, kan det være et tegn på en godartet svulst eller på brystkræft og man bør straks søge læge.

Operationen består i at man placerer et lille snit i kanten af brystvorten, hvorefter udførselsgangene fra brystkirtlen gennemskæres. Efter operationen anlægges en forbinding som holder brystvorten ude. Forbindingen skal forblive i ca. 10 dage. Trådene, der fæstner brystvorten forsvinder af sig selv efter 3-4 uger. Arrene er lidt synlige efter indgrebet. Mulige komplikationer som blødning, infektion og reaktioner på bedøvelsen kan forekomme ligesom følelsen på brystvorterne kan være noget reduceret efter operationen. Endvidere bør fremhæves, at operation kan medføre en permanent ødelæggelse af evnen til at amme, hvorfor risici altid bør foreligge belyst inden operation.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere