Fysioterapi. Nakke og frossen skulder

Ondt i ryggen samt nakke- skulder- og bækkenproblemer er blevet en folkesygdom og flere og flere bliver sygemeldte på grund af disse lidelser. Årsagerne kan være mange, men meget ofte er der tale om muskuloskeletale problemer, der kan afhjælpes med specifik fysiologisk træning, samt undervisning i hvordan ryggen – og kroppen i øvrigt - bruges mest hensigtsmæssigt. En behandling, der typisk forestås af en fysioterapeut. En intensiv og tværfaglig behandling af smerter i skulder og nakke, hvor stærkere muskulatur, øget kropsbevidsthed kombineret med bredere indsigt i egen situation ofte vil resultere i større handlelyst og livskvalitet og således kunne forebygge problemer fremover.

Nakkesmerter, myoser og nakkehold

Smerter/stivhed i nakken skyldes ofte irritationstilstande i nakkens muskler, led eller bruskskive. Dette kan bl.a. opstå ved traume, en hurtig uhensigtsmæssig bevægelse eller ved længerevarende overbelastning.

  • Muskelspændinger (myoser): Er en uhensigtsmæssig sammentrækning i enkelte områder af musklen, hvilket medfører lokal smerte eller henført smerte til andre steder på kroppen afhængigt af myosens placering. Myoser opstår ved længerevarende fejlbelastning af kroppen, stress eller i forbindelse med nakkehold. Kiropraktisk behandling eller fysioterapi har god effekt. 
  • Nakkehold: Skyldes en irritation i de små nakkeled eller en revne i bruskskiven. Dette medfører dårlig bevægelse i leddet. Foruden nedsat bevægelse og smerter fra leddet begynder muskulaturen omkring leddet ofte at spænde (en slags beskyttelsesmekanisme), derfor kan der nemt opstå en ond cirkel med smerter fra både muskler og led. Hold i nakken er efter lændehold det hyppigst forekommende symptom fra rygsøjlen. Symptomerne kan blandt andet skyldes en længerevarende fejlbelastning af nakken eller en hurtig uhensigtsmæssig bevægelse af nakken. Kiropraktik er særdeles effektiv.
  • Holdningsrelaterede smerter: En dårlig holdning skyldes ofte muskulær ubalance omkring nakke-skulderregionen. Typisk vil patienten stå med fremskudt hovedstilling samt med en tendens til at synke sammen i den midterste del af ryggen, hvorved skuldrene glider frem. Syndromet opstår over lang tid og kan f.eks. skyldes dårlig arbejdsstilling. Symptomerne kommer langsomt snigende og de hyppigst forekommende er hovedpine, nakke-/rygsmerter, smerter omkring skulderbladet og en diffus prikkende fornemmelse i armen.


Skuldersmerter

Smerterne opstår ofte akut efter et evt. traume eller ved længerevarende overbelastning af skulderen. Typisk vil irritationen være lokaliseret til de muskler der foretager indad & udadrotation i skulderen eller til de små slimsække, der ligger omkring skulderleddet. Skuldersmerter kan ofte være langvarige enten fordi skulderen ikke får nok ro eller pga. manglende genoptræning. Kiropraktisk behandling eller fysioterapi efterfulgt af grundig genoptræning har god effekt. Ved delvis eller komplet overrivning af ledbånd, brud på knoglestrukturer eller ved kalkdannelse i muskelvæv eller senevæv kan operation være nødvendigt. - Klik skulderens anatomi >>

Frossen skulder

Årsagen til frossen skulder er stadig ukendt, men symptomerne menes at skyldes en irritationstilstand i skulderens ledkapsel. Kapslen trækker sig sammen, hvor-ved man får de karakteristiske symptomer med nedsat bevægelse og smerte i skulderen, når armen føres op over hovedet eller om bag på ryggen. Dagligdags gøremål såsom at klæde sig af og på samt at vaske hår kan ofte være besværet. Tilstanden går over af sig selv, men kan strække sig fra måneder til år. Kiropraktisk behandling el. fysioterapi kan ofte lindre og afkorte forløbet, idet de sekundære spændinger fjernes og man vejledes i genoptræning. Endvidere bør brug af chockbølge behandling overvejes som supplement til fysiologisk behandling af en frossen skulder. Fortsætter det alligevel med at gøre ondt, og skulderen bliver ved med at være stiv, kan operation vise sig nødvendig.

Chokbølgebehandling (ESWT)

Chokbølgeterapi, Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT), har i en årrække været anvendt i udlandet, og adskillige udenlandske studier har vist lovende resultater. Behandlingsformen er imidlertid forholdsvis ny i Danmark, men flere og flere klinikker tilbyder chokbølgebehandling, som supplement til traditionel fysioterapi. Chockbølgeterapi anvendes til fx:

  • Tennisalbue, golfalbue og musearm
  • Forkalkninger i skulderled og frossen skulder
  • Hælspore/hælespore - plantar fascitis
  • Achillessene tendinose
  • Løberknæ og springknæ
  • Andre kroniske vævs- og senelidelser

Hyppige lidelser i bevægeapparatet, der har vist sig at være modtagelige over-for chokbølgeterapi (ESWT). De fleste af disse kan behandles med traditionel fysioterapi, men i mange tilfælde har behandlingen ikke tilstrækkelig effekt, hvorfor tilstandene bliver kroniske. Og her kan metoden i en række situationer erstatte kirurgiske indgreb. Et typisk forløb vil bestå af 3-5 behandlinger, hver af 5-10 minutters varighed.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere