Helbredstjek. Sygdomme, blodtryk og hjerterytme

Ja, i dag ved vi at mange livsstilssygdomme kan forebygges eller tidspunktet for, hvornår de rammer kan udskydes. Eksempelvis kan et helbredstjek påvise fx diabetes, blodprop i hjernen og hjertet samt kræft. Faktisk har vi alle har brug for en grundig helbredsundersøgelse omkring hvert tredje år, og er man over 40, bør man få et årligt tjek. Selv om man ikke føler sig syg, kan man uden at vide det gå rundt med sygdomme, som forringer livskvaliteten. Via helbredsundersøgelser får man i tide afdækket og gjort noget ved disse lidelser. Dermed forbedres livskvaliteten og der opnås øget overskud til familie og arbejde. I nogle tilfælde kan der endda reddes liv.

Om livsstilssygdomme

Data fra Hjerteforeningen og Statens Institut for Folkesundhed sender et klart signal, når det gælder mænd og livsstilssygdomme. Blandt mænd over 50 år er hjertesygdom den hyppigste dødsårsag. Flere end 10.000 mænd dør hvert år af en hjertekarsygdom og hvert år indlægges mere end 34.000 mænd over 50 år med hjertekarsygdomme. Hertil kommer, at mænd dør af hjertekarsygdomme i en tidligere alder end kvinder. Hver anden mand er overvægtig (BMI >25) og hver 10. er svært overvægtig (BMI >30). Og kun hver anden mandlig storryger oplever sin 70 års fødselsdag.

Blodtryk og hjerterytme

Som en del af helbredsundersøgelsen afdækker lægen, om specielle risikoforhold og informerer om, hvordan disse kan afhjælpes fx via ændret levevis, sundere kostvaner, motion etc. Selv små omlægninger af vanerne kan betyde, at det daglige fysiske og mentale overskud forøges, og derved øges arbejdsevnen. Et hårdt pres på arbejdspladsen og hjemmefronten kan give dårlig nattesøvn, irritabilitet, hovedpine, nedsat sexlyst og depression. Og i værste tilfælde kan stress udløse forhøjet blodtryk, hjertesymptomer, maveproblemer, rygsmerter og andre alvorlige lidelser. På Hjerteforeningens hjemmeside findes godkendte blodtryksmålere til privat brug.

Forebyggende helbredstjek

Selvom vi danskere langtfra kan siges at have tjek på helbredet, er vi blevet langt bedre til at sende os selv til serviceeftersyn. De fleste privathospitaler og en række specialiserede privatklinikker tilbyder forebyggende helbredsundersøgelser. Under helbredsundersøgelsen rådgiver lægen om, hvordan man passer bedre på sig selv og mindsker stress. Egen læge kan også give et helbredstjek, bare ikke på det offentliges regning. Vælger man at få lavet et helbredstjek skal påregnes en pris mellem 3.000 og 6.000 kroner afhængig af, hvor omfattende en undersøgelse der vælges. F.eks.:

1: UDVIDET UNDERSØGELSE

Den største og mest grundige undersøgelse. Helbredssamtale om sygehistorie, arvelige forhold og livsstil. Klinisk speciallægeundersøgelse. Relevante laboratorieundersøgelser af for eksempel kolesterol, lever- og nyrefunktion, blodsukker og stofskifte. Undersøgelse af urin og afføring. Hjertekardiogram. Lungefunktionsundersøgelse. Afrundende samtale og efter 1-2 uger rapport med alle laboratorieresultater og bilag samt lægens skriftlige konklusion. En omfattende kropsundersøgelse, der giver et optimalt indblik i kroppens sundhedstilstand. Varighed & pris: ca. 2 timer, typisk pris ca. 6.000 kr.

2: FITNESSUNDERSØGELSE

Klinisk undersøgelse. Måling af højde og vægt, puls og blodtryk, beregning af BMI. Denne undersøgelse er specielt beregnet til de personer der er interesseret i deres fysiske form. Bruges også som kontrolundersøgelse af idrætsfolk og motionister i alle aldre. Lægen undersøger hjertefunktionen, konditallet, blodets kolesterolindhold og andre risikofaktorer. Endvidere typisk risikofaktorskema og forslag til ændring af livsstil, motion, kost m.m. Varighed & pris: ca. 1½ time, typisk pris ca. 4.000 kr.

3: BASISUNDERSØGELSE

I årene mellem den udvidede undersøgelser, anbefales som nævnt bl.a. en basisundersøgelse. Undersøgelsen omfatter typisk helbredssamtale, klinisk undersøgelse, diverse blodprøver samt lungefunktionsundersøgelse og hjertekardiogram. Dette sikrer, at man kan opdage pludseligt opståede symptomer på eventuelle sygdomme. I øvrigt en undersøgelse, der typisk også anvendes i forbindelse med lovpligtig undersøgelse af medarbejdere med natarbejde. Varighed & pris: ca. 1 time, typisk pris ca. 3.000 kr.

4: HELBREDSPROFIL

Helbredsprofilen gennemføres typisk af en sygeplejerske. Der måles blodtryk, blodsukker og kolesteroltal. Resultaterne vurderes sammen med andre oplysninger såsom vægt, alder, kostvaner og motionsvaner m.m. og evt. livsstilsændringer diskuteres med henblik på at mindske risikoen for at få hjertekarsygdomme. Varighed & pris: ca. 45 min., typisk pris ca. 1.000 kr.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere