Høreapparater. Om at gå med høreapparat

Det at få høreapparat betyder en masse ændringer for den enkelte. De fleste af dem positive, som det pludselig at kunne høre ting, som man ikke har hørt i årevis, eller frit at kunne tale til andre mennesker og begynde at have et socialt liv igen. Men for nogle mennesker kan det også kræve lidt at skulle vænne sig til at bruge høreapparater. Det er helt normalt og forsvinder oftest efter et stykke tid. Forsvinder ubehaget ikke af sig selv, kan en audiotekniker ofte hjælpe ved at justere høreapparaterne. 

Privat og offentlig hørehjælp

Tilskud til høreapparatbehandling på privatklinik er 4.000 kroner på ét øre, og 6.350 kroner i tilskud til behandling på to ører. Behandling på en offentlig høreklinik er gratis. Ventetiden på en privat høreklink er ubetydelig. Ventetiden på de 21 offentlige høreklinikker er i snit 33 uger. Flere end 300.000 danskere bruger høreapparat. Halvdelen er kunder hos private høreklinikker. Hvert år udleveres der omkring 120.000 høreapparater. De offentlige tilskud til området er steget voldsomt over de seneste 10 år. Personer, der er visiteret til et høreapparat, vil uforandret have mulighed for at få et høreapparat udleveret gratis i offentligt regi.

Tilskud til private høreapparater

Regionerne har overtaget ansvaret for høreapparater fra kommunerne. De offentlige tilbud til hørehæmmede vil fortsat være gratis for borgerne. Der findes 21 offentlige høreklinikker, som typisk ligger i de store byer og i snit har otte måneders ventetid. Modsvarende findes knap 200 private høreklinikker, hvor ventetiden er ubetydelig. Med de nu lavere tilskud vil egenbetalingen til privat monterede høreapparater stige. Tilskud gives til alle over 18 år uanset indkomst. Koster høreapparatet mere end tilskuddet, skal du selv betale merprisen, hvilken egenbetaling for de moderne kvalitetsapparater typisk udgør 8 - 10.000 kr. pr. høreapparat. Sygesikring 'Danmark' giver medlemmer tilskud til køb af høreapparater på en privat høreklinik, hvis man er berettiget til offentligt tilskud.

Om det at gå med høreapparat

Lyden af din egen stemme er en af de første ting, man oftest lægger mærke til. Det at din egen stemme lyder kraftigere eller anderledes. Det kan i starten være ret distraherende. Man vil dog gradvist vænne sig til både egen stemme og andre stemmers “nye” lyd. Opleves lyden efter en uges tid stadigvæk distraherende, bør apparatet justeres og tilpasses. Blokering af lyden eller “okklusion” og følelsen af at have noget i dit øre, som blokerer for lyden, kaldes “okklusionseffekten”. Selv om de fleste moderne høreapparater og ørepropper har en indbygget ventilation eller lille tunnel, som modvirker okklusion, tager det ofte nogle dage at vænne sig til denne følelse. Forsvinder fornemmelsen af okklusion ikke efter nogle få dage, bør der ske en justering af apparatets programmering eller den fysiske tilpasning af høreapparatet, så okklusionen bliver mindre. De fleste høreapparater kan i visse situationer lave en høj hyletone kendt som "tilbagekobling". Tilbagekobling kan opstå, når du tænder for høreapparaterne, mens du placerer dem i ørerne, når du tager tøj af eller på over hovedet, når du har en bredskygget hat på, når du lægger hovedet på en pude, når du giver en anden et knus eller når du lægger din hånd tæt ind til øret. Det er fuldstændig normalt. Men hvis tilbagekobling opstår, efter at dine høreapparater er blevet korrekt placeret i ørerne, som et resultat af hovedbevægelser eller normal tygning, må det betragtes som uacceptabelt, og bør derfor rettes.

Hørelse i støj

Selv for mennesker med normal hørelse er det nogle gange vanskeligt at høre i støj. Men for en høreapparatbruger kan det være en helt særlig udfordring. Heldigvis er der hjælp at hente. Gode strategier og særligt udstyr kan være med til at gøre problemerne mindre i mange situationer. De mest almindelige støjfyldte situationer kan kontrolleres på adskillige måder. F.eks.: Reducér omfanget af unødvendige støjkilder som et tv, der larmer i baggrunden. Undgå at kommunikere mellem to rum. Hvis du øver dig i at koncentrere dig om de ord, du ønsker at høre, vil det forbedre din taleforståelse. Øv dig i at tale med en ven udendørs eller prøv at følge en samtale i en moderat travl restaurant. Husk, at hvis du er træt eller ikke føler dig på toppen, kan det være endnu sværere at lytte i støj.

Høreapparater, behov og personlighed

Moderne digitale høreapparater, er smart på mere end én måde. Eksempelvis ved det bruge kunstig intelligens til automatisk at tilpasse sig miljøet og kunne fremhæve svage lyde og holder styr på de kraftige, så det altid er behageligt og ubesværet at lytte. Det kan være avancerede lydbehandlingsteknikker til at fremhæve tale i støjende omgivelser og hvor der udover konstant at fokusere på tale scanner apparatet miljøet for at detektere uønskede lyd og stille og roligt fjerne dem. Denne kombination af forstærket tale og støjreduktion giver en optimal balance mellem behagelig lytning og tydelig tale, så man kan deltage i enhver samtale uden at føle den træthed, som mange høreapparatbrugere oplever. Digitale høreapparater findes, fra reelt usynlige CIC-apparater (Completely-in-the-Canal) til elegante bag-øret-modeller. Og fås i flere farver, fra diskrete hudfarver til friske farver, som passer til stil og personlighed. Visse apparater er specifikt designet til de mennesker, som ikke vil gå med høreapparat, og er derfor anderledes, både hvad angår design, størrelse, teknologi og farver, der gør det næsten usynligt bag øret.

Typer høreapparater

Høreapparater findes grundlæggende i 5 typer:

  • Ørehængere el. bag-øret-apparater (BTE)
  • I-øret-apparater (ITE)
  • I-kanalen-apparater (ITC)
  • Dybt-i-øret-apparater (CIC)
  • Høreapparater-med-åben-tilpasning.

Hvilket apparat man skal vælge afhænger først og fremmest af hørelsen, idet et stort høretab kræver et tilsvarende større apparat. Faktorer som øregangens størrelse, evnen til at håndtere apparater og skifte det lille batteri må ligeledes tages i betragtning. Langt de fleste kan dog nøjes med et CIC apparat, der er så lille at man stort set ikke kan se det, når det er placeret i øret. Herunder fysiske og personlige overvejelser ved valg af høreapparat.

Fysiske faktorer: - Typen og graden af høretab. Din audiotekniker undersøger dig for at finde ud af hvilken type høretab, du har, og i hvilken grad. Hvis du for eksempel har et kraftigt høretab, så kan et bag-øret-høreapparat være det bedste valg, fordi det kan give en kraftigere forstærkning. - Øreanatomi. Pladsen inde i øret varierer fra menneske til menneske. De fleste ører er store nok til i-øret-høreapparater, men ikke altid store nok til de mindre modeller, som placeres langt inde i øregangen. - Ét eller to høreapparater. Har du høretab på begge ører, bør du bruge to høreapparater. Ikke fordi lyden så bliver dobbelt så høj, men fordi apparaterne – ved at efterligne den naturlige høreproces – giver en bedre fornemmelse af, hvor lyden kommer fra. De hjælper også til at undgå det, som er kendt som ”auditiv degenerering”, hvor øret bliver dovent på grund af manglende stimulation.

Personlige faktorer: -Kommunikationsbehov. Brug lidt tid til at tænke over, i hvilke situationer du gerne vil forbedre din hørelse. Hvad vil du ger-ne have ud af det på arbejdet og derhjemme? Hvis du fortæller din audiolog om dine behov, hjælper det til at finde den rette løsning. - Håndtering af høreapparat. Jo mindre apparatet bliver, jo mindre bliver kontroller og batterier. Så hvis dine øjne ikke er, som de har været, eller dine fingre ikke kan håndtere små batterier og kontroller, er et større apparat den bedste løsning. - Kosmisk udseende. Høreapparater fås i mange forskellige størrelser. De mest diskrete løsninger er Canal-høreapparater (ITC), kompakte bag-øret, eller RITE-apparater (receiver-in-the-ear) i en farve, som matcher hår eller hud. Der fås også friske farver til børn. Og hvis du foretrækker en hightech-løsning, som overhovedet ikke ligner et høreapparat, findes dette også. Drøft personlige præferencer med ørelægen eller audiologen, så man kan finde den model, som passer bedst. - Lydkvaliteten. Teknologien er alle vegne i vore dag og er en hjælp til at løse folks problemer. Og den har bestemt været med til at gøre høreapparater mindre og bedre. I dag er næsten alle høreapparater digitale og kører på kraftige computer-mikrochips for at kunne give den bedst mulige lydkvalitet.

Trådløs teknologi

Oticon Streameren er en kropsbåren enhed som forbindelse til en verden af lyd. Streameren aktiverer signaler fra moderne kommunikationsenheder, som mobiltelefoner, mp3-afspillere og computere som sendes trådløst direkte ind i høreapparater. Hvis man har to høreapparater, vil lyden føres ind i begge ører. Løsningen beskrives som verdens mindste håndfri headset og personlige hovedtelefoner. Streameren anvender Bluetooth og kan forbindes med de fleste Bluetooth-enheder på markedet, og på den måde give mulighed for at anvende mobiltelefon – håndfrit og lytte til musik fra radio, computer, mp3-afspillere o.a. Man kan også bruge Streameren som en fjernbetjening til at justere volumen på sine høreapparater.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere