Hørelsen. Høretab og behandling

En ørelæge kan ved at undersøge øret og ved høretest finde årsagen til hørenedsættelse og på denne baggrund foreslå én eller i nogle tilfælde flere behandlingsmuligheder. Det anslås at hver 10. dansker har et behandlingskrævende høretab. Nedsat hørelse er ikke kun et spørgsmål om, at man mister evnen til at høre svage lyde, men taleforståelsen og evnen til at skelne ord og lyde forringes også. Det har således intet med intelligens at gøre, men skyldes at hjernen ikke længere modtager signalet korrekt. For nogle mennesker betyder det, at det kan være svært at skelne mellem visse konsonanter, så ord såsom ’hat’ og ’kat’ lyder ens. Andre oplever, at det er svært at følge samtaler, når der er baggrundsstøj eller mange, der taler på en gang.

Hvordan hører vi?

Lyd har udgangspunkt i en bevægelse. Det være sig når vinden bevæger træernes grene og blade eller du hører blid guitarmusik en stille aften. Vi er således hele tiden omgivet af lyde, der ”puffer” til luftens molekyler, som derved bliver sat i svingninger. Svingninger, der kaldes lydbølger og som kan opfattes af øret. Lydbølger bliver opsamlet af det ydre øre og gennem øregangen ført ind til trommehinden. Når lydbølgerne rammer trommehinden, sker der en mekanisk vibration i mellemøret, hvorved hammeren, ambolten og stigbøjlen skubbes indad mod det ovale vindue, der begynder at svinge som et lille stempel. Disse svingninger får lymfevæsken i cochlea til at bevæge sig. På et tidspunkt er svingingerne så kraftige, at basilarmembranen og det cortiske organ med dets hårceller også sættes i bevægelse. De indre hårceller konverterer herefter vibrationsenergien i væsken i det indre øre om til elektrisk energi, der via den 8. hjernenerve transmitteres til hjernen, hvor den bliver behandlet i hørecentret. - Prøv at tænke på alle de lyde du møder i hverdagen. Og forestil dig en hverdag uden alle disse lyde. Det er nok svært, og hørelsen er da også en af de vigtigste sanser.

Ørets anatomi

Anatomisk opdeles øret i det ydre øre (øremuslingen og øregangen), mellemøret og det indre øre. Øregangen er 2,5 cm lang hos voksne og aflukkes for enden af trommehinden. I mellemøret ledes lyden via tre små høreknogler fra trommehinden til det indre øre. Det ydre øre består af den flaplignende del, som sidder på siden af hovedet kaldet auriklen eller pinna, og af øregangen. Det ydre øres funktion er, ligesom en tragt, at indsamle og lede lydbølgerne til trommehinden for enden af øregangen. Og så virker det ydre øre som beskyttelse for mellemøret. Mellemøret består af trommehinden, trommehulen, knoglekæden, mellemøremusklerne, det ovale og runde vindue samt det eustatitiske rør. Mellemørets funktion er at videregive lydbølgerne fra trommehinden til det ovale vindue gennem knoglekædens mekaniske bevægelse. Mellemøret forstærker samtidig lyden for at kompensere for det tab af forstærkning, der vil være, når lyden bevæger sig fra luften i mellemøret til væsken i det indre øre. Det indre øres funktion er at sende elektrokemiske impulser til hjernen, disse impulser opfattes som lyd i hjernen. Det der sker er, at stigbøjlens fodplade presses ind mod det ovale vindues membran, som således sættes i vibration og en trykbølge startes i væsken i cochlea.

Behandling ved hørenedsættelse

Ved hørenedsættelse er der principielt to typer behandling, nemlig høreapparatbehandling eller operation. Høreapparatbehandlingen foregår enten gennem offentlig høreklinik eller via én af de private høreapparatudbydere. Høreapparat er ofte den løsning, der vælges når hørelidelsen er lokaliseret i høresneglen, som det er tilfældet ved for eksempel aldersbetinget hørenedsættelse og ved støjskade. I enkelte tilfælde er hørefunktionen dog for dårlig til at høreapparat kan hjælpe f.eks. ved lidelser i øregang, trommehinde eller mellemøre, hvor operation af én eller anden grund ikke kan tilbydes.

Høreforbedrende operationer

Det ørekirurgiske område behandler hørenedsættelse og øreflåd, som skyldes lidelser i øregangen, trommehinden og mellemøret. Gener, der kan skyldes medfødte eller erhvervede forsnævringer i øregangen. Eller det kan dreje sig om hul på trommehinden opstået efter mellemørebetændelse eller drænbehandling samt efter traumer mod øret. Disse gener kan oftest kureres ved en operation hvor trommehinden lappes (myringo-plastik). Manglende dele af mellemøreknoglekæden kan som regel opereres ved at 'ommøblere' på de resterende mellemøreknogler eller ved anvendelse af en form for protese. Lægefagligt skelnes mellem to typer høretab:

  • Det perceptive høretab: opstår som følge af sygdomme i det indre øre, hørenerven eller hjernen. Det kan skyldes, at de fine hårceller i det indre øre er blevet ødelagte, og derfor ikke længere kan omdanne lydbølgernes vibrationer i væsken til de elektriske nerveimpulser, som hørenerven skal bruge. En anden mulighed er, at selve hørenerven er blevet beskadiget, så signalerne forhindres i at nå hjernen. Et perceptivt høretab kan ofte afhjælpes med høreapparater.
  • Det konduktive høretab: opstår som følge af en unormal tilstand i enten øregangen, trommehinden (det ydre øre) og/eller i mellemøret. Det betyder, at lydene fra omver-denen ikke ledes normalt gennem øregangen og mellemøret til det indre øre. Et konduktivt høretab kan i mange tilfælde genoprettes kirurgisk.


Operationsresultatet hørelsen

Hørelsen kan først vurderes efter flere måneder, men langt de fleste trommehinder heler op (over 90%) og i langt de fleste tilfælde opnås også en bedre hørelse på det opererede øre. Samtidig er komplikationer sjældne. Det vil typisk dreje sig om blødning eller infektion i såret, som nemt kan klares og er uden betydning for operationsresultatet. Operation foregår typisk fra dag til dag. Efterfølgende kan en uges rekreation anbefales.

Væske eller undertryk i øret?

Ved væske eller undertryk i mellemøret kan man selv forsøge at klare problemet ved trykudligning. Det vil sige, at man tager en dyb indånding og herefter presser med lukket mund, mens man holder sig for næsen (som efter flyvning eller dykning). Processen skal foretages nogle gange om dagen og skal helst medføre en boblelyd eller et klik i øret. Små børn der ikke selv kan lave øvelsen kan ofte opnå virkningen ved hjælp af en ’Otovent’. Det er en lille ballon, der fås på apoteket og som kan blæse næsen op. - Klik ørepine >>

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere