Lægevagt. Ring 112 ved akut skade og livsfare

Find lægevagt og akuthjælp her - alle regioner

Vær opmærksom på, at du kun kan være sikker på at blive tilset af en læge, hvis du har ringet i forvejen og at alle telefonsamtaler bliver optaget:

Akuttelefonen 1813 er hovedindgang til Region Hovedstadens akuthjælp. Akuttelefonen 1813 er bemandet med specialuddannede sygeplejersker, som hjælper med råd og vejledning - døgnet rundt. Skal du på en akutmodtagelse eller akutklinik i hovedstadsområdet, kan du på telefon 1813 få at vide, hvilken modtagelse, der har kortest ventetid.

Lægevagten rådgiver om sygdomsproblemer, der ikke kan vente til næste hverdag. Alt andet og almindeligt lægearbejde udføres bedst af egen læge. Vagtarbejde er derfor en nødhjælp. Det er vigtigt, at sygdomsbehandling og undersøgelse koordineres af egen læge i stedet for af skiftende vagtlæger. Receptfornyelse bør altid ske hos egen læge. Møder du uanmeldt op på en akutmodtagelse eller akutklinik, får du naturligvis hjælp efter behov. Men du må typisk vente længere, end hvis du havde ringet først.

Tandlægevagten - akut tandpine

Opstår akut tandpine udenfor din tandlæges sædvanlige åbningstid, er det muligt at kontakte Tandlægevagten. Her kan du dog ikke bestille tid, men det kræves at du møder frem. Alle patienter får tilskud til behandlingen mod fremvisning af det gule sygesikringskort, men tilbage er patientandelen der betales kontant. Bemærk også, at vagttillæg kan forekomme. Egenbebetaling for behandling hos tandlægevagten vil typisk udgøre mellem 900 og 1.100 kroner. – Klik tandlægevagten >>

Sygdomstips almindelige sygdomme

Hvad angår gode råd og vejledning om, hvad du selv kan gøre ved almindelige sygdomme og smålidelser, og hvornår du skal kontakte læge foreslår vi at du bruger søgefunktionen her på sitet, der dækker de mest almindelige sygdomme.

Før din opringning til lægevagten

Før du henvender dig til lægevagten bør du have dit gule sundhedskort (sygesikringsbevis) parat samt eventuelle oplysninger om den medicin, du plejer at tage. Har du mistanke om feber bedes du tage temperaturen. Hav også CPR-nummer på den syge klar, når du ringer - så går det hurtigere. Der kan ofte forekomme ventetid på telefonen, så hav tålmodighed.

Hvis du får behov for vagtlægehjælp eller sygebesøg

Når du ringer til lægevagten, er det læger eller specialuddannede sygeplejersker som tager telefonen. Ud fra din beskrivelse af sygehistorie og symptomer, vurderes, om den telefoniske kontakt er tilstrækkelig, eller om du (eller patienten) bør undersøges i lægevagten – du vil så få tid og sted til konsultation hos lægevagten. Eller det vurderes, at du skal henvende dig til din egen læge i dagtimerne.

I særlige situationer vurderes, at sygebesøg er nødvendigt. Der vil normalt være 2-3 timers ventetid på et sygebesøg. Lægen kan også vurdere, at du (eller patienten) hellere skal køres på skadestuen eller kontakte 112, hvis det er meget alvorligt. Hvis den visiterende vagtlæge eller specialuddannede sygeplejerske mener at du (eller patienten) bør ses af en læge, henvises man til en vagtklinik, hvor en læge kan undersøge og foretage nødvendig behandling. Man kan ikke henvende sig uden først at have ringet og sygesikringskortet skal altid medbringes. Du skal selv sørge for transport til og fra lægevagtens konsultation.

Ring 112 akut skade og livsfare

Lægevagten har ingen ambulancetjeneste og kan ikke køre med udrykning til akut livstruende situationer. I en sådan alvorlig situation, hvor en person pludselig bliver meget dårlig, falder om eller bliver bevidstløs, skal du ringe direkte til alarmcentralen på telefon 112.

Døgnåbne skadestuer

Har du fået en akut skade inden for de sidste 24 timer, kan du henvende dig på en af landets mange skadestuer og skadeklinikker. De fleste skadestuer kræver henvisning fra lægevagt, akuttelefon eller egen læge. Når du henvender dig i skadestuen, skal du (eller den tilskadekomne) have dit sundhedskort (sygesikringsbevis) med, samt oplysninger om evt. medicin du plejer at tage. Gælder også for børn. - Her landets døgnåbne skadestuer:

 REGION HOVEDSTADEN  ADRESSE

 BY

 - Bispebjerg Hospital
 - Bornholms Hospital
 - Herlev Hospital
 - Hillerød Hospital
 - Hvidovre Hospital
 Bispebjerg Bakke 23-7C
 Ullasvej 8
 Herlev Ringvej 75
 Helsevej 2
 Kettegård Allé 30

 København N
 Rønne
 Herlev
 Hillerød
 Hvidovre

 REGION SJÆLLAND  ADRESSE

 BY 

 - Holbæk Sygehus
 - Køge Sygehus
 - Nykøbing F. Sygehus
 - Næstved Sygehus
 - Roskilde Sygehus
 - Slagelse Sygehus
 Smedelundsgade 60
 Lykkebækvej 1, Ølby
 Fjordvej 15
 Ringstedgade 61
 Køgevej 7-13
 Ingemannsvej 18

 Holbæk
 Køge
 Nykøbing F
 Næstved
 Roskilde
 Slagelse

 REGION SYDDANMARK  ADRESSE

 BY

 - Aabenraa Sygehus
 - Esbjerg Sygehus
 - Kolding Sygehus
 - Odense Uni Hospital
 - Svendborg Sygehus
 - Vejle Sygehus
 Egelund 10
 Finsensvej 35
 Skovvangen 2-8
 Sdr. Boulevard 29, Byg. 1, indg. JB
 Valdemarsgade 53
 Kabbeltoft 25

 Aabenraa
 Esbjerg
 Kolding
 Odense C
 Svendborg
 Vejle

 REGION MIDTJYLLAND  ADRESSE

 BY

 - Skadestuen Århus Sygehus
 - Regionshospitalet Herning
 - Regionshospitalet Holstebro
 - Regionshospitalet Horsens
 - Regionshospitalet Samsø
 - Regionshospitalet Silkeborg
 - Regionshospitalet Viborg

 Nørrebrogade 44, bygn. 7
 Gl. Landevej 61
 Lægårdsvej 12
 Sundvej 30
 Sygehusvej 26
 Falkevej 1-3
 Heibergs Allé 4

 Århus C
 Herning
 Holstebro
 Horsens
 Samsø
 Silkeborg
 Viborg

 REGION NORDJYLLAND  ADRESSE

 BY

 - Skadestuen i Aalborg
 - Skadestuen i Farsø
 - Skadestuen i Hjørring
 - Skadestuen i Thisted
  Hobrovej 18-22
 Højgårdsvej 11
 Bispensgade 37
 Højtoftevej 2

 Aalborg
 Farsø
 Hjørring
 Thisted

Skadestuer og skadeklinikker tager sig af akut behandling af skader, som du har fået inden for det seneste døgn. Typisk skader fra sport, leg og mindre arbejdsskader. På skadestuen er det muligt at blive behandlet af uddannede behandlersygeplejersker for mindre skader fx sår, brandsår, insektbid, brud, forvridninger, anlæggelse af gips, svejseøjne, skylning af øjne, visse lette tandskader, næseblødning, stivkrampevaccination og simpel fjernelse af fremmedlegemer. Skadestuer og -klinikker er åbne for både selvhenvendere og akut indbragte patienter via 112 eller akut henvist af vagtlæge eller egen læge. De fleste skadestuer kræver henvisning fra lægevagt, akuttelefonen eller egen læge. Klik lægevagten >>

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere