Whiplash og piskesmæld

Piskesmæld, også kaldet whiplash, er en almindeligt forekommende skade ved en række trafikulykker og opstår ved overstrækning og forstuvning af bløddelene i halshvirvelsøjlen. Piskesmældsskader ses også ved skiløb, gymnastik, boksning og dykning. Piskesmæld er ikke en diagnose, men betegner den bevægelse som nakken og hovedet udsættes for, idet hovedet slynges tilbage og dernæst fremover, som typisk kan ske ved et biluheld eller anden ulykke. I de fleste tilfælde bliver nakken dog kun forstuvet. Symptomerne kan være lette og forbigående og her hjælper en ispose, hvile og eventuelt en halskrave i nogle dage i kombination med smertestillende håndkøbsmedicin. Man vil hurtigt kunne vende tilbage til en normal hverdag, men man bør dog altid kontakte sin læge.

Forstuvning i nakken

I enkelte tilfælde kan piskesmæld udvikle sig til en længerevarende lidelse med vedvarende smerter i hoved og nakke, træthed, svimmelhed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, og det i en grad, som vil påvirke ens arbejdsevne, dagligdag og familieliv. Nogle udvikler ligefrem et såkaldt whiplash syndrom. Et syndrom, som man endnu diskuterer årsagen til, idet man ikke ved om tilstanden skyldes, fysiske, psykiske, eller sociale eller kulturelle årsager. Det betyder dog ikke, at man skal opgive behandling. Ofte sidder forstuvningen i nakkens led og ledbånd, samt i muskulaturen omkring hals og nakke. Symptomudviklingen sker langsomt med kulmination 3-12 dage efter ulykken. I langt de fleste tilfælde vil kiropraktisk behandling eller fysioterapi, efterfulgt af et genoptræningsforløb, have god effekt. I enkelte tilfælde, hvor der eventuelt er brud på rygsøjlen eller opstået svært tryk på nerverne, bør man visiteres til ortopædkirurg eller neurokirurg.

Symptomer på piskesmæld

Symptomerne er meget forskellige fra person til person og vil også være afhængige af ulykkens art og voldsomhed. - Umiddelbart efter ulykken vil man kunne opleve forvirring, vrede, svimmelhed, nakkesmerter og hovedpine. Dette vil oftest hurtigt aftage, hvorefter man kan være uden symptomer i flere timer til døgn. Det er ikke usædvanligt, at man efter ulykken vælger at tage direkte på arbejde, som om intet var hændt. Mange vil efter nogle timer/døgn langsomt få tiltagende nakkesmerter, stivhed i nakken og hovedpine. Smerterne kan stråle op i hovedet og ud i armene. Desuden kan der i vekslende grad være svimmelhed, prikken og stikkende fornemmelse i armene og fingrene, susen for ørerne, synkebesvær, koncentrations- og søvnbesvær. Disse sygdomstegn vil hos hovedparten forsvinde fuldstændig inden for nogle uger/få måneder. – Det anslås at ca. 10 pct. udvikler kroniske, vedvarende gener af mere end seks måneders varighed. Smerterne vil da ofte ændre karakter og blive mere dybe og borende og mere udbredte. Dette kan påvirke personligheden i en grad, så omgivelserne kan undre sig over at en tidligere velfungerende, imødekommende person er blevet vredladen og irritabel. I mange tilfælde vil det kunne påvirke erhvervsevnen. – De forskelligartede og vekslende symptomer, især smerter i nakken, ømhed af armene og koncentrationsbesvær, forsvinder hos de fleste skadede oftest inden for få uger.

Whiplash diagnose

Lægen stiller diagnosen på baggrund af hvilken slags skade, der er tale om, og patientens klager. En piskesmældsskade kan ikke ses på MR- eller CT-scanning eller andre typer af billeddannende undersøgelser. Der tages røntgenbillede, hvis der er mistanke om brud eller ledskred i halshvirvelsøjlen. Personer, der har været udsat for en piskesmældsskade, har ikke nogen hjerneskade. Piskesmældsskader inddeles i fire grupper på basis af patientens klager og lægens undersøgelse. - Gradinddeling:

  • Grad 0: Her har den whiplash ramte hverken symptomer eller indikationer, og der vil ikke blive foretaget yderligere.
  • Grad 1: Her vil lægen ofte få taget et røntgenbillede af nakken forfra og fra siden. I nogle tilfælde suppleres røntgenbilleder med en såkaldt funktionsoptagelse. Ved funktionsoptagelse tages røntgenbilleder under bevægelse af hoved og nakke.
  • Grad 2-3: Her er indikationerne af en sådan karakter, at den whiplash skadede vil få taget røntgenbilleder inden for den første uge. 
  • Grad 4: Her har den piskesmældsskadede brud eller ledskred på halshvirvelsøjlen og fejler derfor andet end en piskesmældsskade. Personer med disse skader vil blive henvist til neurokirurg eller ortopædkirurg mhp. undersøgelse og evt. operation.

Indgår bl.a. i forsikringssager om erstatning, hvor fx stadig flere trafikofre får erstatning for kroniske gener som følge af piskesmæld selv efter påkørsel ved meget lave hastigheder.

Behandling efter en skade

I langt de fleste tilfælde vil kiropraktisk behandling eller fysioterapi, efterfulgt af et genoptræningsforløb, have god effekt. - Medicin: I den akutte fase efter et piskesmæld kan der være brug for smertestillende behandling med milde præparater, som Paracetamol eller gigtmidler af NSAID typen, der er betændelsesdæmpende midler, hvor virkningen viser sig ved mindre morgenstivhed, færre smerter og nedsat feber. – Kirurgi: Hvis patienten har fået alvorlige skader, herunder knoglebrud, vil der være behov for indlæggelse og evt. kirurgisk behandling. - Anden behandling: Genoptræning af personer med piskesmæld vil for det meste omfatte brug af blød halskrave til kortvarig anvendelse (fra et par dage op til en uge) samt hvile og aflastning, kolde pakninger (ispose), lette øvelser inden for smertegrænsen i form af fx udspændingsøvelser.

Fakta om piskesmæld

Hver tredje tilskadekomne i trafikulykker med motorkøretøj har symptomer på forvridning af nakken. Andelen af tilskadekomne med forvridning af nakken er stigende. På Odense Hospital steg andelen fra 29 % til 40 % af alle tilskadekomne i trafikulykker med motorkøretøjer målt fra 1996-2004. Piskesmældsskade opstår oftest ved trafikulykker, hvor den skadede kører i en bil, der bliver ramt bagfra af et andet køretøj. Den bil, der bliver påkørt, holder ofte stille eller kører langsomt. 3 ud af 4 piskesmældsramte er kvinder. 12% af de mænd, der har fået piskesmæld i trafikulykker var passagerer, da ulykken skete. 31% af kvinder med piskesmæld var passagerer. Et umiddelbart skøn fra forsikringsselskaberne er, at der hvert år udbetales omkring 1 milliard kr. i erstatning til piskesmældsramte med varige skader. Kilde: Rådet for Større Færdselssikkerhed

Prognose

Det er som nævnt kun ganske få procent, som får langvarige følger efter en piskesmældsskade i en sådan grad, at det eksempelvis påvirker erhvervsevnen. Chancen for, at man kommer sig fuldstændig, er således god. Det er dog ikke ualmindeligt, at man kan have nakkesmerter ud over de første par måneder på samme måde som ved andre typer forstuvninger.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere