Skuldersmerter og frossen skulder

Ja, som oftest kan skuldersmerter fjernes ved operation. Skulderleddet er kroppens mest bevægelige led og stabiliseres af fire muskler (kaldet rotatorcuffen), som omslutter ledhovedet. Skuldersmerter skyldes ofte slitage af disse muskler eller indeklemning af muskelsener under det hårde skulderloft, andre har skader på selve muskelsenerne og nogle døjer med en frossen skulder. Den traditionelle behandling er smertestillende tabletter, fysioterapi og evt. blokader i skulderleddet. Er man ikke rask efter traditionel behandling bør operation overvejes. Ved en kikkertoperation tilstræbes at skaffe bedre plads til musklerne, hvilket opnås ved at fjerne en del af knogleudvæksten. Samtidigt fjernes den betændte slimsæk. Der kan som nævnt være flere årsager til skuldersmerter fx:

Indeklemning muskelsener

Indeklemning (impingement) er den mest almindelige årsag til skuldersmerter. Det er nogle små muskelsener og en slimsæk, som indeklemmes under det hårde skulderloft. Det skyldes, at der på undersiden af dette skulderloft kan komme en knogleudvækst, som så trykker på muskelsenerne. Typisk er der tale om snigende smerter gennem nogen tid, men kan også være udløst af et slag eller fald. Der kan være smerter i hvile, og som regel er der altid smerter eller udtrætning, når man arbejder med armen over hovedhøjde. Lidelsen kan hos mange klares alene med fysioterapi og/eller blokader med binyrebarkhormon. Er man ikke blevet rask efter disse behandlinger, kan det være en god idé med en kikkertoperation, hvor knogleudvæksten fjernes.

Frossen skulder

Frossen skulder er en lidelse, der kan komme pludseligt, og hvor skulderen gør meget ondt. Det typiske er, at skulderen efter kort tid med smerter begynder at blive stiv, mens armen ikke kan drejes udad. Dagligdags gøremål såsom at klæde sig af og på samt at vaske hår kan ofte være besværet. Tilstanden går over af sig selv, men kan strække sig fra måneder til år. Oftest forsvinder smerterne i løbet af få måneder, og skulderen kan efterhånden bevæges igen. Sædvanligvis tilrådes lette smertestillende (Paracetamol) eller evt. gigtpiller (NSAID) ved behov. Ved manglende effekt injicere binyrebarkhormon i skulderleddet og i slimsækken, hvis denne er betændt. Hos nogle fortsætter det med at gøre ondt, og skulderen bliver ved med at være stiv. I de tilfælde har det vist sig, at man bør opereres. Imidlertid kan kiropraktisk behandling eller fysioterapi ofte lindre og afkorte forløbet, idet de sekundære spændinger fjernes og man vejledes i genoptræning. Endvidere bør brug af chockbølgebehandling overvejes som supplement til fysiologisk behandling af frossen skulder >>

Ødelagte løftesener

Ødelagte løftesener (Rotatorcuffskade) er en skade på de små muskelsener under det hårde skulderloft. Det er muskler, som er med til at løfte armen og styre skulderens bevægelser. Skaden kan opstå efter et fald eller en pludselig bevægelse i skulderen. Musklen kan rives helt eller delvist over. Nogle personer har slet ingen gener herefter, men mange har ondt og har svært ved fx at løfte armen ud til siden eller dreje den udad. I dag kan operationen så godt som altid udføres med kikkertteknik, men i sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at åbne op.

Skulderens anatomi

Skulderleddet en et meget åbent kugleled mellem skulderbladsknoglen og overarmsknoglen. Skulderleddet kan bevæge sig i alle retninger og har ca. 16.000 forskellige positioner. Det er omgivet af mange muskler, sener, stabiliserende ledbånd og en ledkapsel. - Anatomi: Skulderleddet består af ledhovedet på overarmen (caput humeri) og ledfladen på skulderbladet (cavitas glenoidalis). Hele vejen rundt om kanten af ledfladen på skulderbladet findes en menisk (labrum glenoidale). Leddet er omgivet af en ledkapsel, der er forstærket af adskillige ledbånd. Rundt om ledkapslen ligger skuldermusklerne som yderligere forstærkning af leddet. - Figur: Højre skulderled set forfra. 1. Skulderbladsknogle. 2. Overarmsknogle.

Hvem bør kikkertopereres?

Alle, der har betydelige symptomer fra skulderen i form af smerter, ubehag eller løshed, og hvor kirurgen vurderer, at generne kan reduceres væsentligt ved en operation. Vurderingen sker ved en ambulant forundersøgelse, hvor kirurgen vurderer skulderen, hvad man fejler, og dermed hvilke behandlingsmuligheder der findes.

Kikkertoperation

Ved operationen sidder man delvist oprejst. Operation udføres i fuld bedøvelse, og som standard føres en kikkert ind i skulderleddet bagfra, og et instrument føres ind forfra eller fra siden. Typisk laves tre til fire små huller i skulderen, hvor igennem kikkert og instrumenter bruges. Skulderleddet efterses. Irritationsvæv fjernes og ledkapslen løsnes. De fleste vil opleve væsentlig bedring eller smertefrihed efter operationen. Bemærkes bør dog, at ét år efter operation har ca. 10% stadig problemer med smerte eller stivhed i skulderleddet. Efter operation skal skulderen aflastes i kortere eller længere tid. Herefter startes svingøvelser i skulderen, og under fysioterapeutens vejledning øges bevægeligheden gradvis. Senere trænes styrke. Der går omkring tre måneder før skulderen må belastes normalt.

Hvornår kan arbejde genoptages?

Det er meget forskelligt fra person til person, men efter en kikkertoperation skal man undgå at overbelaste skulderen. Nogle har det rimeligt godt allerede efter 14 dage, men det mest almindelige er, at der går 4-12 uger. Imidlertid afgør arbejdets art og fysiske karakter hvornår man kan starte igen. Nogle kan således begynde på arbejde efter få dage, og andre må vente i måneder. Hvad angår sport er det generelt sådan, at skulderen skal være smertefri, og man skal have gennemført genoptræningen, inden man kan gå i gang med at dyrke sport igen. Løb kan dog ofte påbegyndes efter få uger, ligesom styrketræning af benene hurtigt kan gå i gang. Hvornår man derimod må cykle er igen meget forskelligt.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere