Diffuse smerter i led og muskler

Diffuse smerter eller fibromyalgi er en tilstand med muskelsmerter, hvor man ikke kan påvise en egentlig årsag til smerterne. Fibromyalgi er én af de såkaldte ”nye” sygdomme, selvom sygdommen har været kendt under andre navne i århundreder. Sygdommens hovedtræk er, smerter, træthed og nedsat fysisk udholdenhed, som kan være invaliderende i forskellig grad, og som ofte medfører, at man ikke kan arbejde på samme vilkår som andre - og hvor patienter typisk har "ondt over det hele". Musklerne vil føles stive og smertende forskellige steder i kroppen. Smerterne kan variere i styrke og varighed. Fibromyalgiens natur involverer alle sider af hverdagslivet og belaster mennesker med sygdommen i forhold til familie og arbejdsliv. Sygdommen rammer af ukendte årsager hovedsageligt kvinder. Diffuse smerter kan skyldes medicinske sygdomme, men som oftest kan lægen ikke påvise årsager til symptomer på diffuse smerter.

Hvem får diffuse smerter?

Fibromyalgi. Helt overvejende er det kvinder, idet 90 procent af alle patienter, der har diffuse smerter og ømhed, er kvinder. Symptomerne begynder ofte i 40-50 års alderen, men hyppigheden stiger med alderen. Det er ikke påvist, at diffuse smerter er arvelige. Vævsprøver og andre laboratorieundersøgelser tyder på, at musklerne fungerer normalt. Muskelstyrken og udholdenheden er let nedsat. Det skyldes formentlig, at man ikke bevæger sig så meget, når man har muskelsmerter. Ved fibromyalgi har man i nervesystemet fundet ændrede mængder af de såkaldte kemiske signalstoffer som eksempelvis stoffet substans-P, der har betydning for smerteopfattelsen, og hvordan kroppen reagerer på stress. Videre er konstateret, at personer med fibromyalgi/diffuse smerter hyppigere har lettere angst og depressive symptomer end patienter med smerter på grund af leddegigt. Man ved ikke, om nogle af disse forhold direkte er årsag til smerterne, eller er følger af mangeårige smerter. Der kan ikke påvise nogen sikker medicinsk årsag til symptomer på diffuse smerter eller kronisk smertesyndrom.

Hvad er behandlingen?

Medicin kan ikke fjerne smerterne fuldstændigt, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt at forsøge at medicinere sig ud af smerterne med stærkere smerte-stillende medicin end almindelig håndkøbsmedicin. Betændelseshæmmende gigtmedicin kan eventuelt tages supplerende efter behov. Der findes et ældre middel mod depression, som i nogle tilfælde kan mindske smerter og søvnforstyrrelser. For at modvirke de negative følgevirkninger af inaktiviteten, der ofte følger af smerterne, bør man som ramt af ’diffuse smerter’ udføre en eller anden form for overkommelig fysisk aktivitet. Gerne med daglige lette udspændings- og smidighedsøvelser eller regelmæssig gymnastik eller træning i varmtvandsbassin. De færreste kan lave styrketræning, men nogle kan langsomt optrappe træningen. Imidlertid kan cykeltræning udføres af de fleste og samtidig har cykeltræning i videnskabelige undersøgelser vist gavnlig effekt på muskelfunktion, søvn og smerter.

Hvordan stilles diagnosen?

Man kan ikke påvise en sikker medicinsk årsag til symptomer på fibromyalgi, og mange læger mener derfor, at man ikke bør bruge diagnosen fibromyalgi. I stedet bruges ofte en beskrivende betegnelse som ’diffuse smerter’ eller ’kronisk smertesyndrom’. Definitionen af fibromyalgi, er en tilstand med mere end tre måneders diffuse smerter under og over livet, i højre og venstre side af kroppen og i ryg eller nakke samt mindst 11 ud af 18 ømme punkter fordelt over hele kroppen på specificerede områder. Hverken blodprøver, røntgen eller andre undersøgelsesmetoder kan påvise en sikker diagnose, og der er heller ingen metode til at udelukke fibromyalgi. Det er dog vigtigt at udelukke andre smertegivende tilstande eller sygdomme, bl.a. ved blodprøver, så den egentlige sygdom kan blive behandlet. Dette har dog oftest ikke nogen betydning for rådgivning eller valg af behandling. Henvisning til speciallæge er kun nødvendig, hvis smerterne skyldes en anden medicinsk sygdom.

Former for behandling

Medicin: Symptomerne kan lindres ved almindelig håndkøbs smertestillende medicin type Paracetamol, der på apoteket fås som f.eks. PAMOL flash en smeltetablet mod smerter og feber. Man bør undgå stærkere smertestillende medicin som indeholder morfin, da man kan blive tilvænnet og afhængig af den. En lille dosis antidepressiv medicin kan hjælpe mod diffuse smerter, søvnbesvær og på eventuelle tegn på depression. - Fysioterapi: Varme og massage hjælper som regel dårligt ved diffuse smerter. En fysioterapeut kan eventuelt lave et træningsprogram, som man selv kan udføre. - Andet: Nogle gange kan det være nyttigt med professionel hjælp fra læge, psykolog eller lignende, hvis man psykisk har vanskeligt ved at magte smerterne.

Sygdommens prognose

Har man smerter i få og afgrænsede dele af kroppen, vil smerterne oftest forsvinde af sig selv i løbet af uger eller måneder. Nogle gange vil der dog kunne gå flere år, før smerterne forsvinder. Også ved diffuse smerter får mange det betydeligt bedre. En del bliver smertefri. Hvis der er udtalt ømhed, træthed og psykiske symptomer, er udsigten generelt dårligere med hensyn til bedring. Generne fra smerterne mindskes ofte med tiden, hvis man lærer at leve med dem. Der forekommer ikke egentlig beskadigelse af musklerne, som kan føre til blivende fysisk handicap.

Tiger Balsam til muskler og led

Tiger Balsam og kamfer har vist sig at være en faktor, når det drejer sig om at komme almindelig muskelømhed, muskelinfiltrationer og mindre muskelskader til livs. Kan anbefales ved ømhed i muskler og led samt anspændt muskulatur, hvor Tiger Balsam fremmer blodgennemstrømningen i de fine blodkar under huden. Den varmende effekt giver velvære samtidig med, at muskler gøres bløde og smidige og udgør således et godt valg ved ømhed i muskler, led, arme, ben, skuldre samt nakke. Tiger Balsam fra Natupharma indeholder: Mentol, Cajaput Olie, Krydder-nellike Olie og Kamfer, som bliver absorberet af huden, varmer og intensiverer blodcirkulationen og kan derfor benyttes ved muskelømhed og infiltrationer.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere