Akut svimmelhed og virus på balancenerven

Svimmelhed er et symptom, der optræder hos mænd og kvinder i alle aldre. De fleste, der rammes af svimmelhed vil frygte, at det drejer sig om sygdom i hjernen, for eksempel en hjerneblødning eller en svulst. Det er heldigvis meget sjældent tilfældet. Langt de fleste akutte tilfælde af svimmelhed skyldes sygdomme i det indre øre, hvor balancesystemet er placeret. Det drejer sig typisk om lidelser såsom Menières sygdom, virus på balancenerven eller ørestenssygdom, men også Whiplash patienter kan være svimle. Jo voldsommere svimmelhed, jo større er sandsynligheden for, at der er tale om sygdom i øret. Er der samtidig symptomer i forbindelse med hørelsen, eksempelvis døvhed, nedsat hørelse eller øresusen (tinnitus), er det givet, at sygdommen er lokaliseret til øret, hvor behandling i de fleste tilfælde er hurtig, enkel og effektiv. Det skal fremhæves, at svimmelhed oftest er et forbigående fænomen. Kun hvis det er vedvarende bør man søge læge.

Årsager til akut svimmelhed

Svimmelhed skyldes oftest sygdom i øret. Lidelser såsom Menières sygdom, virus på balancenerven eller ørestenssygdom, men også Whiplash patienter kan være svimle. 

  • Almindelige årsagertil svimmelhed,er at man står på hælene, oplever ubehag ved blodprøvetagning, har hovedpine, mellemørebetændelse eller blodmangel på grund af jernmangel. 
  • Mere sjældne årsager til svimmelhed, er blodmangel grundet mangel på vitamin B12, blodmangel grundet mangel på folinsyre, graviditetsblodmangel, alkoholmisbrug, medicinmisbrug, meniérès sygdom, blodprop i hjertet, i lungen eller i hjernen. 
  • Kvalme & opkastfornemmelse: Svimmelhed i kombination med meget stærk kvalme kan evt. handle om Menières sygdom, der er en tilstand præget af pludselige anfald med svimmelhed, kvalme, opkastninger, svigtende hørelse og øresusen. Sygdommen er dog forholdsvis sjælden.
  • Almindelig besvimelse - Klik her >>

Svimmelhed starter oftest om natten, hvor man vågner, fordi man oplever en ubehagelig fornemmelse af at 'tumle rundt', når man vender sig i sengen. Et 'anfald' varer 20-30 sekunder og provokeres af bestemte bevægelser med hovedet. Anfaldene skyldes, at der kommer krystaller fra ørestensorganet ud i ørets buegange og derved forstærker det indre øres opfattelse af dine bevægelser i et bestemt plan dramatisk, hvilket er forklaringen på den kraftige svimmelhed.

Svimmelhed (Vertigo)

Svimmelhed ytrer sig ved en fornemmelse af, at alt drejer rundt omkring én eller at man selv drejer rundt, mens omgivelserne står stille. Symptomet kan være meget let, men svimmelhed kan også være så kraftig, at den medfører kvalme, opkastninger, tab af balancen og besvimelser. Svimmelhed skyldes en funktionsfejl i balancesystemet, der er et kompliceret system, der sørger for, at vi kan holde balancen, når vi står og når vi bevæger os kan styre vore øjenbevægelser, så vi kan fastholde synsindtrykkene, når vi bevæger hovedet kan have en fornemmelse af, hvad der er op og ned og hvordan vi selv og vore omgivelser bevæger sig. Når ”systemet” ikke fungerer, er det at man bliver svimmel. Svimmelhed skal vurderes sammen med øvrige symptomer, hvorfor det er rigtigst, at blive vurderet af en ørespecialist og få undersøgt det indre øre, både hørelsen og buegangs- og ørestensorganerne. 

Ørestenssvimmelhed (BPPV)

Ser vi bort fra den svimmelhed, som ofte opleves, hvis man rejser sig for hurtigt, er ørestenssvimmelhed (BPPV) den hyppigste årsag til svimmelhed. En svimmelhed som kommer meget pludseligt. Der er ikke andre symptomer, for eksempel er der ikke høreproblemer. Svimmelheden starter næsten altid om natten. Typisk vågner man, fordi man oplever en voldsom ubehagelig fornemmelse af at ”tumle rundt i rummet”, når man vender sig i sengen. Når man rejser sig fra sengen, kommer der ofte et nyt, ubehageligt og voldsomt anfald. Et anfald varer ca. 20-30 sekunder og provokeres af bestemte bevægelser med hovedet, mens andre bevægelser med hovedet typisk ikke giver svimmelhed. Anfaldene skyldes, at der er kommet krystaller fra ørestensorganet (utriculus) ud i en af ørets tre buegange. Ørestensorganerne er sanseorganer, der fortæller os, om retningen er op eller ned. Sanseorganerne består af celler med små fimrehår, der stikker op i et geleagtigt lag, dækket af en plade af små kalkkrystaller. Behandling vil ofte ske i form af manipulation, hvor hovedet drejes kraftigt bagover, samtidig med at patienten lægges ned for herefter at blive blive drejet rundt til den modsatte side – og krystallerne er tilbage i ørestenssækken, hvor de kom fra. Behandlingen kaldes ”Epley’s manøvre” efter en amerikansk ørelæge.

Stolen Epley Omniax

SENESTE NYT: Rigshospitalet har som det første sted i Europa taget en helt speciel stol i brug for at kurere øresten. Stolen, der hedder Epley Omniax efter dens amerikanske opfinder, Dr. John Epley, kan behandle den svimmelhed, der kommer, når partikler vandrer ud i en af ørets buegange. Med stolen kan man dreje patienten rundt i alle planer, om nødvendigt 360 grader uden begrænsninger. Derved får man drysset de små krystaller ud af ørets indre organer, som er årsag til svimmelheden. Behandlingen er overstået på et par minutter. Rigshospitalet forventer i 2011 at kunne behandle 2.000 patienter. Lider man af øresten og ønsker at vide om en tur i ”stolen” kan hjælpe, skal man i hovedstaden gå til en ørelæge. Uden for Region Hovedstaden skal man henvises fra en ørespecialist på en sygehusafdeling. Der er for tiden flere måneders ventetid på behandling.

Virus på balancenerven

Ved virus på balancenerven er svimmelheden ofte lige så voldsom som ved et Ménièreanfald. Sygdommen udvikler sig inden for nogle minutter eller få timer, og gør at man må ligge helt stille på siden for at kunne holde svimmelheden ud. Som ved Ménière har man, kraftige, rykvise øjenbevægelser, men uden de typiske høresymptomer, som ved Ménière’s’ sygdom. Svimmelheden varer i flere uger, men mindskes i styrke undervejs. Især yngre kommer sig ofte helt i løbet af et par måneder. Nye resultater tyder på, at forløb og symptomer kan lettes, hvis man i den første tid behandles med binyrebarkhormon f.eks. prednisolon. Endvidere vil svimmelhed og balancebesvær ofte med held kunne afhjælpes via kiropraktisk behandling.

Ménières sygdom

Ved Ménière’s sygdom er der tale om voldsomme anfald af svimmelhed. Samtidig er der tale om både nedsat hørelse, lydforvrængning og øresusen (tinnitus) i kombination med svimmelhed, kvalme og opkastninger. Og selvom sygdommen er godartet kan det virke meget skræmmende at blive ramt. Anfaldene er meget kraftige, og varer typisk flere timer og er ledsaget af rykvise bevægelser med øjnene. Sygdommen er forholdsvis sjælden. Når sygdommen er værst, er den en plage. - Et Mènièreanfald kan udvikle sig i løbet af få minutter. Man bliver altid så svimmel, at man må ligge meget stille. I forhold til omgivelserne virker man meget syg og vil, så længe diagnosen Ménières sygdom ikke er stillet, ofte blive akut indlagt. Mange slipper med ganske få anfald. Er man meget hårdt angrebet af sygdommen, vil operation blive overvejet.

For patienter, hvor sygdommen får et kronisk forløb, resulterer sygdommen ofte i tab af livskvalitet, f.eks. mistet tilknytning til arbejdsmarked og manglende socialt liv. I Danmark er der cirka 2.500 kroniske Ménièrepatienter. I de fleste tilfælde kan Ménière’s sygdom behandles med medicin, nemlig Betaserc eller Vastarel, som anvendes mod svimmelhed herunder også Ménièrés sygdom, så man kan leve med sygdommen. Desværre kan det ofte tage måneder eller år, inden man når så vidt. En af de nyeste behandlingsmetoder er et lille trykapparat (Meniet), som sættes til øret. Meniet-apparatet virker ikke hos alle patienter, men når det virker, kan man ofte holdes fri for svimmelhed og genoptage arbejde. Kiropraktisk behandling bør også overvejes.

Ginkgo biloba - naturlægemiddel

Har svimmelhed stået på i længere tid, og har din læge udelukket, at sygdom er årsagen findes der enkelte naturlægemidler til behandling af længerevarende svimmelhed, hovedpine eller susen for ørerne, men som nævnt forudsættes, at lægen først har udelukket sygdom som årsag til din svimmelhed. Blandt de produkter du i givet fald kan tænkes at få hjælp af er fx Ginkgo Biloba Max som kan købes i Matas og Helsekost. - Ginkgo biloba forbedrer blodcirkulationen i hjernen og i benene. Specielt kan Ginkgo biloba hjælpe ældre, der lider af dårlig hukommelse, svimmelhed, øresusen og forvirring, ligesom det kan lindre angst, depression og hovedpine. Klik besvimelse >>

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere