Grå stær, grøn stær og laserkirurgi

Grå stær, er en øjenlidelse, hvor synet gradvist forringes, men hvor der med stor sandsynlighed kan opereres med et godt resultat til følge. Grøn stær derimod, er en kronisk øjensygdom, som ubehandlet kan medføre blindhed og hvor øjentrykket udgør den væsentligste risiko. Behandling af Grøn stær foretages såvel medicinsk som kirurgisk, men uden at tabt syn kan genskabes. Laserbehandling er en meget anvendt form for øjenkirurgi, der hvert år benyttes af omkring 8000 danskere. LASIK laserkirurgi anses for sikker og med minimale bivirkninger. Samtidig ved man dog, at én ud af hundrede får et dårligere syn efter operation og kommer til at se mindre klart, hvorfor risici altid nøje bør belyses forinden operation.

GRÅ STÆR (Katarakt)

Grå stær bevirker, at uklarhed i øjets linse, hvor synet bliver mere eller mindre sløret, og sådan at briller ikke længere hjælper. Sygdommen udvikles gennem lang tid, oftest flere år, hvorved synet gradvist forringes, og der kan også forekomme synsforstyrrelser. Grå stær kan være medfødt og i øvrigt optræde i alle aldre, men er langt hyppigst hos personer over 65 år. Den viser sig ofte på begge øjne, men typisk med måneders til års tidsforskydning i udviklingen på de to øjne. Eneste mulighed for behandling er operation. Har man udtalt grå stær på det ene øje og kun let grå stær på det andet, vil det være en god idè at blive opereret på det dårligste øje og få et godt syn på dette, inden synet på det andet øje bliver for dårligt til hverdagens behov. Der er tale om en meget sikker operation, hvor de fleste meget hurtigt vil kunne se, måske uden brille. Der opereres over 40.000 øjne for grå stær om året i Danmark og kun 2-3 pct. af dem, har væsentlige synsgener efter operationen.

Symptomer grå stær

Næsten alle grader af ændret syn og synsnedsættelse opleves af patienter med grå stær. Når linsen bliver hårdere, kan man blive nærsynet og opleve, at man kan læse uden briller eller, hvis man tidligere var langsynet, at kunne se fjernsyn uden briller. Efterhånden som uklarhederne i linsen tiltager, vil man dog opleve nedsat syn både ved læsning og fjernsynet. Mange er også generet af blænding i solskin og af billygter om natten. En del oplever dobbeltsyn, også når man lukker det ene øje, eller at bogstaver, i såvel bøger som på TV, ses med dobbelt kontur. Der findes i dag ingen forebyggende, eller medicinsk behandling, hvorfor operation er eneste behandlingsmulighed. Chancen for at komme til at se godt efter en operation for grå stær bliver almindeligvis ikke dårligere af at vente. Man skal derfor opereres, når der er et rimeligt forhold mellem de gener, man har i sin hverdag af den grå stær og de risici, der er i forbindelse med en operation.

Operation for grå stær

Formålet er at fjerne den uklare linse og erstatte den med en klar linse af plastik. Inden operationen måles hornhindens brydning og øjets længde, det sidste med et specielt ultralydsapparat, således at styrken på plastiklinsen kan beregnes. Selve operationen foregår i lokalbedøvelse og varer ca. ½ time. Gennem en lille åbning på 3-4 mm på overgangen mellem den hvide senehinde og den klare hornhinde kan lægen føre sine instrumenter ind i øjet. De fleste patienter kan se rimelig godt indenfor de første dage efter operationen, mens andre først genvinder synet i løbet af nogle uger. Man skal sædvanligvis dryppe øjnene de første par uger 1 til 3 gange om dagen med Voltaren og Tobradex øjendråber. Øjenlægen undersøger almindeligvis patienten flere gange indenfor den første måned og kan ved sidste kontrol bestemme styrken på den ny brille, som i de fleste tilfælde er nødvendig for at genvinde sit normalsyn.

GRØN STÆR (Glaukom)

Grøn stær, er en kronisk øjenlidelse, som ubehandlet kan medføre blindhed, hvor øjentrykket udgør den væsentligste risiko enten ved at være forhøjet eller ved, at synsnerven ikke kan tåle et ellers normalt øjentryk. Grøn stær er hyppigst aldersbetinget, men sygdommen kan være medfødt, opstå i ungdommen, følge almene sygdomme som diabetes eller øjensygdomme som regnbuehindebetændelse. Behandling af grøn stær drejer sig om, at sænke øjentrykket og kan foretages såvel medicinsk som kirurgisk. Medicinsk behandling er sædvanligvis førstevalg og består i øjendrypning med dråber, som sænker øjentrykket. Behandlingen er for de åben-vinklede typer af grøn stær livslang, mens den lukketvinklede type i mange tilfælde kan kureres med laser. Tabt syn grundet henfaldne synsnervetråde kan ikke genskabes. Det er derfor vigtigt, at sygdommen opdages og behandles så tidligt som muligt. I Danmark regner man med, at 35–40.000 personer har fået stillet diagnosen grøn stær. Flere undersøgelser tyder på, at næsten lige så mange kan lide af sygdommen uden at vide det. Man bør derfor undersøges af øjenlæge, hvis man har mistanke om, at man er ved at udvikle grøn stær.

Symptomer grøn stær

Fremadskridende synsfeltdefekter er det vigtigste symptom ved grøn stær. Forløbet er lumsk, da man ofte ikke selv opfatter mindre defekter i synsfeltet, fordi hjernen ”udfylder” det defekte synsindtryk, med det den tror, det skal være. Først sent i forløbet bliver synsfeltdefekterne så udtalte, at de opdages enten ved, at man overser selv større genstande til siden eller ved, at de mere centrale dele af synet påvirkes i en grad, så man ikke kan se TV eller læse en avis. I den sene fase kan optræde kikkertsyn, der kun levner et meget snævert synsfelt med meget store gener til følge. Ved den akutte form er der oftest kraftige øjensmerter, hovedpine, kvalme og pludselig synsnedsættelse eventuelt med farvede ringe omkring lyskilder. Grøn stær er oftest dobbeltsidig, men kan udvikle sig med forskellig hastighed på de to øjne. Da forløbet ofte er snigende, opdages sygdommen i mange tilfælde først, når det ene øje har lidt et betydeligt synstab. Det er derfor vigtigt at gå til øjenlæge ved mistanke om grøn stær. Øjenlægen vil måle øjentrykket enten med et apparat, der giver et lille luftpust på øjet eller, efter drypning med bedøvende dråber, eller med et apparat, der lige berører hornhinden. Øjentrykket ligger normalt mellem 10 og 21 mm kviksølv, men man kan godt have grøn stær, selv om trykket er normalt. Når øjenlægen har stillet diagnosen og iværksat behandling, er det vigtigt, at man følger de anbefalede kontroller, som typisk finder sted hver 3. eller 6. måned.

Behandling af grøn stær

Uanset hvilken type af grøn stær, det drejer sig om, går al behandling ud på at sænke øjentrykket, for derved at forbedre forholdene for nervetrådene på pupillen. Behandling af grøn stær foregår først og fremmest medicinsk, det vil sige med øjendråber, hvor man forsøger at nedsætte øjets tryk. I sjældnere tilfælde kan behandlingen suppleres med tabletter og ved akut grøn stær med medicin, som drikkes eller evt. injiceres i en blodåre. Hvis denne behandling ikke er tilstrækkelig, og trykket trods behandling med øjendråber ikke er lavt nok, kan det komme på tale at foretage operation, som kan foregå med laser eller med diamantkniv. En operation for grøn stær, er en forebyggende operation og ikke en helbredende operation. Det vil sige, at operationen sigter mod at nedsætte trykket, så den fremadskridende sygdom bremses og synet ikke forringes yderligere. Man kan håbe på, at øjet efter operationen får et normalt tryk og ikke skal have øjenmedi-cin, men det kan blive nødvendigt at justere behandlingen efter operationen og evt. give nogle tryknedsættende øjendråber. Ubehandlet kan lidelsen føre til total blindhed. Ved åbenvinklet grøn stær kan synsfelttabet ofte standses, så man ikke mister mere af synet. Behandling for de åbenvinklede typer af grøn stær er livslang. Ved snævervinklet grøn stær kan man genvinde det normale syn, der i mange tilfælde kan kureres med laser, hvis diagnosen bliver stillet i tide, og behandling påbegyndt. Klik øjenbetændelse >>

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere