Hyppig vandladning og nattetisseri

Vandladningsbesvær i form af slap stråle og natlig vandladning er et symptom som optræder tiltagende hyppigt med alderen hos mænd. Hver tredje mand over 50 år har symptomer på forstørret prostata. Hver tiende over 60 år skal opereres. Prostata er det latinske ord for blærehalskirtlen, der sidder rundt omkring den øverste del af urinrøret lige under mandens blære. Symptomerne opstår, fordi den forstørrede blærehalskirtel trykker urinrøret sammen og derved forhindrer urinens normale passage mellem urinblære og urinrør. De symptomer der oftest ses er: 

  • Hyppig vandladning, slap stråle, efterdryp, natlig vandladning og hyppig vandladningstrang samt fornemmelse af utømt blære. 

Mange mænd med disse symptomer behøver dog ikke operation, men kan behandles enten med rådgivning eller med medicin. Viser Operation sig nødvendig kan dette ofte udføres med laser eller kikkert således, at man kan forlade hospitalet inden for et døgn. Figur: Bronzestatuen "Manneken Pis"

Hyppig natlig vandladning

Rigtig mange mænd og kvinder lader vandet mindst én gang hver nat. Hyppigheden af natlig vandladning øges med alderen, hvor mindst halvdelen af alle 50-årige og ældre må stå op for at lade vandet mindst én gang hver nat. Spørgsmålet er om hyppig, natlig vandladning er en tilstand, man må acceptere som ældre. Mange mænd mistænker en forstørret prostata som årsag, men reelt kan natlig vandladning skyldes andre forhold fx en overaktiv blære. Den hyppigste årsag er dog polyuri, dvs. en øget natlig urindannelse. Natlig overproduktion af urin (polyuri) er dog ikke en sygdom i sig selv, men kan give gener som fx søvnforstyrrelse, træthed og andre livskvalitetsproblemer. For at udelukke alvorlig sygdom bør man tale vandladningsproblemer med egen læge, der både kan tjekke årsag og anvise hjælp så man igen kan sove uforstyrret, idet såvel børn som voksne ofte kan behandles med et lægemiddel, der mindsker urinproduktionen om natten.

Er du generet af natlig vandladning, så kontakt din læge for undersøgelse og vejledning. Behandling vil afhænge af årsagen. Er den primære årsag stor natlig urinproduktion, kan der gives vanddrivende medicin 4-6 timer før sengetid eller et syntetisk fremstillet antidiuretisk hormon, som normaliserer den natlige urinproduktion. Er der tegn på en overaktiv blære og dermed hyppig vandladning døgnet rundt, kan der bruges et blæreafslappende præparat.

Prøver af blærehalskirtlen

Generne af forstørret blærehalskirtel kan vurderes ved at udfylde et spørgeskema om symptomerne. Endvidere undersøges blærehalskirtlen, hvilket gøres ved at lægen føler på prostata gennem endetarmen (rektaleksploration). Ydermere tages blodprøver for at vurdere blodprocent (hæmoglobin) samt nyrernes funktion (kreatinin), ligesom det vurderes, om generne skyldes godartet forstørrelse af blærehalskirtlen, eller mistanke om kræft. Endvidere undersøges blod for at udelukke andre sygdomme som årsag til symptomerne. Er man generet i en sådan grad, at operation overvejes, bør vandladningen undersøges nærmere ved en urodynamisk undersøgelse.

Hovedparten af mænd med forstørret blærehalskirtel (prostata) oplever imidlertid symptomerne så beskedne, at der ikke er behov for behandling. Hos andre bliver symptomerne dog efterhånden så store, eller de påvirker livsførelsen så meget, at man ønsker at blive behandlet. Endelig er der nogle få, der har så alvorlige symptomer, at behandling må anbefales. Det er tilfældet ved tilbagevendende vandladningsstop, risiko for skade på nyrerne, tilbagevendende eller vedvarende blærebetændelse, tilbagevendende blødning fra blærehalskirtlen og ved blæresten. Klik forstørret prostata >>

Medicinsk behandling

Den enkle forklaring på prostatas påvirkning af vandladningen er, at prostata trykker på urinrøret, hvilket bevirker, at urinen ikke kan løbe frit og uhindret fra blæren. Prostata kan komme til at trykke på urinrøret, hvis den vokser. Det er det mandlige kønshormon, testosteron, der stimulerer prostata til at vokse. Der er udviklet medicin, som kan blokere for testosterons stimuleren-de virkning på prostata. Det kan i en del tilfælde få prostata til at skrumpe og dermed give bedre passage gennem urinrøret. Medicinen virker bedst, hvis prostata har en størrelse på mere end 40 gram, men samtidig kan det tage helt op til 6 måneder, før medicinen virker. Prostata kan også klemme sammen om urinrøret, fordi nogle muskler i prostata ikke slapper af i forbindelse med vandladningen.

Der anvendes i dag to typer medicin, alfablokkere, som medfører at de små muskelceller i prostata afslappes og 5-alfa-reduktase-hæmmere, som hæmmer væksten af prostata, hvorved kirtlen mind-skes og der skabes bedre plads i urinrøret. Medicinen kan få blodtrykket til at falde lidt, hvilket kan betyde at man bliver svimmel, hvis man rejser sig for hurtigt fra sengen eller stolen. Ikke alle oplever denne bivirkning, som i øvrigt ofte er forbigående. Endvidere findes en række naturmedicinske præparater til behandling af prostataproblemer. Flere af dem har en dokumenteret virkning og indeholder stoffer, der ligner den medicin, der får prostata til at slappe af eller til at skrumpe.

Kirurgisk behandling (PVP)

Blandt de nyeste operationstilbud til mænd med vandladningsbesvær som følge af forstørret prostata er den såkaldte "Greenlight laser operation" (PVP). Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer cirka én time. Ved operationen anvendes en laserfiber, der udsender et kraftigt lys, deraf navnet "grønt lys laser". En kikkertoperation, hvor det overflødige prostatavæv fordampes bort med stor nøjagtighed og uden blødninger. Under operationen anlægges der et kateter, der fjernes efter kort tid. PVP-metoden er mere skånsom end den skrælning af prostata, som i mange år har været den dominerende operationsform. Blandt fordelene ved "Green light laser operation" er samtidig, at man undgår såvel blødning som risiko for impotens. Og så kan man udskrives inden for et døgn med en efterfølgende kort sygemelding på 1-2 uger, ligesom komplikationer har vist sig begrænsede.

Operation blærehalskirtlen

Den mest almindelige operation er en kikkertoperation gennem urinrøret (transuretral prostataresektion, TURP), hvor en del af vævet skrælles væk. TURP kræver indlæggelse på hospital nogle dage. Resultatet af operationen er som hovedregel tilfredsstillende, men som ved alle konventionelle operationer er der risiko for blødning og infektion. Der kan i sjældne tilfælde opstå skade på lukkemusklen med ufrivillig vandladning til følge. I efterfor-løbet kan der opstå forsnævring af urinrøret grundet ardannelse, og operationen kan i nogle tilfælde formentlig resultere i impotens. Alle vil opleve manglende sædafgang i forbindelse med samleje. Hvis blærehalskirtlen kun er lidt forstørret, kan det nogle gange være tilstrækkeligt at lægge et snit ned gennem blærehalskirtlen uden at fjerne noget væv og derved skabe bedre plads i urinrøret. Er blærehalskirtlen meget stor, kan det være nødvendigt med en åben operation gennem maveskindet. Denne operationsform er dog sjælden i dag.

En mindre belastende, men også lidt mindre effektiv mulighed er at varmebehandle blærehalskirtlen. Denne behandling foregår i lokalbedøvelse, hvor lægen fører et kateter op i blæren via urinrøret. Fra kateteret kan lægen varmebehandle blærehalskirtlen med mikrobølger, samtidig med at tempera-turen bliver målt ved blærehalskirtlen og endetarmen. Varmebehandlingen får blærehalskirtlen til at skrumpe. Hos ældre og svækkede mænd, der dårligt tåler operation, kan behandlingen være, at der lægges kateter til blæren. Alternativt kan der lægges en spiral i blærehalskirtlen for at holde urinrøret åbent.

Naturlægemidler og kosttilskud

Mindre studier viser, at kosttilskud med pollen kan lindre symptomerne på forstørret prostata. Bl.a. tømmes blæren bedre, så man ikke skal op så mange gange om natten. Angiveligt bliver blæren bedre til at tømme sig, mens lukkemusklen i urinrøret afslappes. Naturlægemidler: Lægemiddelstyrelsen har godkendt flere naturlægemidler til behandling af godartet forstørret prostata. Bl.a. kan Brændenælderod og græskarkerner og Bioaktiv Pollengranulat jf. mindre studier mildne symptomerne og hjælpe nattetissere. Bedst dokumenteret er dog ekstrakt udvundet af bær fra savpalme fx Prostasan, der kan anvendes ved vandladningsbesvær betinget af godartet let forstørret prostata, når lægen har udelukket anden årsag til sygdommen. Dosering: 1 kapsel dagligt. Studier finder, at blæretømningen forbedres, de natlige vandladninger bliver færre og urinstrømningen øges.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere