Behandling af tandbylder

En tandbyld, på lægelatin kaldet for en 'absces', er en betændelse (infektion), som skyldes bakterier fra tænder eller tandkødslommer, som vokser sig større over nogle dage og gør ondt. Smerterne tiltager, fordi det spænder mere og mere omkring hævelsen. Vævet kan til sidst ikke holde til trykket, der går hul på bylden, og betændelsen løber fra. De egentlige smerter forsvinder, men erstat-tes af en ømhed i området. Årsagen til at en tandbyld opstår kan skyldes rodbetændelse, paradentose eller frembrydende tænder. Hvis ens helbred ikke er for godt, eller hvis immunforsvaret er svækket, har tandbylder lettere ved at opstå. Det er vigtigt at finde og få fjernet årsagen til tandbylden. Får man ikke fjernet årsagen, vil tandbylden som oftest komme igen. Derfor søg tandlæge.

Tandbyld (dental abscess)

En tandbyld opdages oftest tilfældigt ved at man fornemmer spænding og dunken i området, som er ømt, hvis man trykker på det. Desuden er huden som oftest rød og varm og man kan være hævet. Andre symptomer kan være ømhed ved synkning, hævelse under kæben, en strammende fornemmelse, feber eller dårligt almenbefindende. Det er vigtigt, at en tandbyld behandles i tide. - Faresignaler: Det er på høje tid at søge behandling, hvis man oplever dårligt almenbefindende, hævelse op mod øjet, ømhed ved synkning, feber eller ømhed og hævelse under kæben. Hvis der går hul eller prikkes hul på bylden, får man det straks bedre, men hvis årsagen ikke bliver fjernet, kan bylden komme igen når som helst.

Hvorfor tandbyld

Hvorfor får man en tandbyld? Tandbylder kan komme hos os alle, uanset hvor godt vi passer på vores tænder, men opstår oftest hos personer, som ikke jævnligt går til tandlæge samt ved Rodbetændelse hvor tandnerven er død eller Parodontose hvor noget af tandens væv er dødt eller Tænder, som er på vej frem, men hvor det normale frembrud forhindres f.eks. en visdomstand, som der ikke er plads til i kæben. Man er særligt udsat hvis man har tænder, som er dårligt vedligeholdte, hvis man har sukkersyge eller nedsat immunforsvar, ligesom rygning kan forårsage blister, bylder og sår i munden. Bliver en tandbyld behandlet i tide og årsagen fjernet, er der ingen følger. Hvis en tandbyld derimod ikke bliver behandlet korrekt og i tide, kan betændelsen sprede sig med blodet. Betændelsen kan i så fald sætte sig i lunger, hjerte eller hjerne, og være årsag til en livstruende tilstand.

Behandling af tandbylder

Hvordan behandles en tandbyld? Det er som nævnt vigtigt at søge tandlæge, hvis man har en begyndende tandbyld. Årsagen kan nogle gange findes ved almindelig undersøgelse hos tandlægen, hvor det dog oftest er nødvendigt med et røntgenbillede. Behandlingen vil i øvrigt afhænge af tandbyldens årsag fx tandrodsbetændelse, paradentose eller betændelse omkring en tand, som er på vej frem fx en visdomstand. Behandling sigter i første omgang mod at skabe frit afløb for betændelsen, sikre at betændelsen ikke spreder sig og stoppe dannelsen af yderligere betændelse. Ofte kræver behandlingen, at der gives penicillin. I forbindelse med at der skæres hul på bylden, kan det være nødvendigt at indlægge et dræn. Drænet skal skiftes dagligt, indtil der ikke er mere betændelse tilbage. Og først herefter kan den egentlige behandling begynde. Behandlingen bør iværksættes så hurtigt som muligt og kan eksempelvis ske i form af en rodbehandling, hvor den døde, inficerede tandnerve fjernes eller udrenses af en tandkødslomme med bakterier. - Klik rodspidsbetændelse >>

Av, hvad gøres ved en tandbyld?

Hvad kan man selv gøre? Hvis man kan komme til - og ellers har mod på det, kan man selv for at tage trykket, prikke hul på bylden med en nål eller lignende efter at have "steriliseret" nålen over en flamme. Nedsæt samtidig risikoen for infektion ved at skylle munden med fx Brintoverilte DAK 3% (hydrogenperoxid) blandet med rent vand. En særlig brintoverilte opløsning til desinfektion af sår og til skylning af mund efter tandudtrækning. - Dette bør dog ikke erstatte et efterfølgende besøg hos tandlægen.

Tandbylder behandles med antibiotika. Hyppigt anvendes Penicillin mod tandbylder, og ofte i ret store doser, men kun nogle få dage. Kan man ikke tåle Penicillin bruges andre former for antibiotika som fx Metronidazol eller Erytromycin, men man bør ikke nøjes med antibiotika, da det ikke vil kunne løse problemet på længere sigt. - Generelt lindres tandsmerter og let tandpine ofte med Ibuprofen, der i håndkøb kan købes som Ipren. Kan for at opnå forbedret effekt evt. kombineres med Panodil, der virker febernedsættende. - Klik tandlægevagten >>

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere