Frit valg mellem tandlæger

Ja, du kan frit vælge din tandlæge. Du kan også skifte mellem forskellige tandlæger alt efter hvilken behandling du skal have, ligesom du jf. lov om aktindsigt kan få dine røntgenbilleder med, hvis du skifter tandlæge. Rent praktisk sker der det, at din nye tandlæge rekvirerer kopi af din journal med røntgenbilleder, hos din tidligere tandlæge. Senest når man bliver 18 år, skal man vælge sin egen private tandlæge. Der er som nævnt frit valg, og man kan vælge at flytte fra én tandlæge til en anden, som man har lyst til. De fleste bliver dog hos deres tandlæge gennem lang tid. Det viser en lang række undersøgelser. Tandlæger er forskellige - og patienter er forskellige. Så det er vigtigt, at man finder en tandlæge, som man har tillid til, og som man kan tale med. Hvis du ikke er tilfreds med din tandlæge, kan du skifte til en ny, og tandlægen behøver ikke bo i din nærhed. Valget er dit.

16-18 årige kan frit vælge tandlæge

Unge 16 - 18 år.Når man er mellem 16 og 18 år kan man frit vælge, om man vil finde sin egen private tandlæge eller blive i den kommunale tandpleje. Tandplejen er gratis indtil man bliver 18 år – uanset om man vælger en privatpraktiserende tandlæge eller den kommunale tandpleje. Hvis du er 16 eller 17 år og vælger en privatpraktiserende tandlæge, skal du "udsluses" fra den kommunale tandpleje med en undersøgelse inden.

Børn under 16 år og tandlægevalg

Børn under 16 år. Børn og unge under 16 har også ret til frit tandlægevalg. Valg af privat tandlæge frem for det kommunen (skoletandlægen) stiller til rådighed, kan gøres mod en vis grad af egenbetaling. Kommunen betaler 65 % af udgifterne medens forældrene betaler 35 %, når der vælges en privat tandlæge. Ønskes der en dyrere behandling end hvad overenskomsten giver ret til - f.eks. plast i kindtænder i stedet for sølv - betaler kommunen 65 % af det en tilsvarende sølvfyldning ville koste. Er man (forældrene) medlem af ’danmark’ yder den tilskud til egenbetalingen.

Om tandlægepriser

Tandlægepriser. Du skal være opmærksom på, at 3 ud af 4 af tandlægens almindelige ydelser har faste priser og ens tilskud hos alle tandlæger, så det er i hovedreglen kun ved større og mindre hyppige behandlinger, at et tilbud er nødvendigt. Samtidig bør du overveje, om prisen er det eneste parameter i din tandlægebehandling, der har betydning, når du vælger tandlæge. Andre elementer som tillid til tandlægen, specialer og udstyr, kvaliteten af arbejdet, geografiske forhold og muligheden for opfølgende behandling er også væsentlige.

Priser større tandbehandlinger

Større behandlinger. Ved særlige behandlinger og større tandtekniske arbejder kan det som nævnt godt være en god idé at få tilbud fra flere forskellige tandlæger, idet tandlæger ofte har specialiseret sig i bestemte behandlinger fx implantater, paradentose, kæbekirurgi, tandregulering etc. og derfor måske har investeret i efteruddannelse og særligt klinikudstyr eller har etableret særlig aftale med dentallaboratorium i kombination med tilbud om KRONEkonto etc. Forhold, der gør, at en given større behandling måske kan udføres mere optimalt og til en lavere pris, og på mere fordelagtige vilkår. Valget er dit.

Tandbehandling i udlandet

Tandbehandling i udlandet. Du har også mulighed for at vælge en tandlæge i udlandet. Du kan få samme tilskud til behandling i udlandet (EU), som du får her i Danmark. Samme tilskud gives til tandbehandling i EØS-lande, der foruden EU er Norge, Island og Lichtenstein. Men hvor tilskuddet i Danmark automatisk bliver fratrukket din regning, inden du betaler, skal du ved behandling i udlandet først betale det fulde beløb og dernæst selv søge din kommune om at få tilskudsbeløbet refunderet efterfølgende. Derfor undersøg, om den behandling du ønsker at få foretaget nu også er tilskudsberettiget. Vær samtidig opmærksom på, at mulighederne for klage og erstatning kan variere meget fra land til land. - Klik tandbehandling i udlandet >>

Efter tandlægebesøg i udlandet

Ligesom man kan skifte mellem danske tandlæger, kan man også gå til en tandlæge i Danmark, efter at man har været hos en tandlæge i udlandet. Hvis man har brug for en større tandbehandling eller flere behandlinger over en længere periode, anbefaler Tandlægeforeningen, at man fastholder den samme tandlæge, idet optimale resultater bedst opnås, hvis den samme tandlæge hele tiden kan følge udviklingen og løbende foretage justeringer, hvis det er nødvendigt. Som oftest vil en tandlæge i Danmark altid tage godt imod dig og sørge for nødvendig behandling. Men i tilfælde af skader efter behandling eller dårligt udført tandlægearbejde i udlandet skal du være forberedt på, at du kan blive bedt om at tage tilbage til tandlægen i udlandet for at få udbedret skaderne eller foretaget justering. Det er den danske tandlæge i sin gode ret til - med mindre du har smerter og akut behov for behandling. Du må desuden forvente, at tandlægen i Danmark vil sikre sig dokumentation for, at evt. fejl og skader er sket, før du igen begynder behandlingen på den danske klinik. Det kan fx ske via røntgenbilleder eller en skrivelse om din tandstatus, som du skriver under på. Begrundelsen herfor er, at tandlægen således ikke risikerer at blive draget til ansvar for det fejlbehæftede arbejde, der er udført af tandlægen i udlandet. Tandlægen i Danmark har ret til at tage betaling for indsamlingen af dokumentation. Kilde: Tandlægeforeningen

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere