Kan en tand gro fast igen?

Mange voksne og hvert andet barn kommer til skade med tænderne. Med den rigtige hjælp kan hver anden udslåede tand gro fast igen. Hvis tanden er slået ud er der i grunden kun tre regler at huske på:

  • Find tanden
  • Tag hurtigt til tandlæge eller skadestue
  • Opbevar tanden fugtigt indtil den akutte behandling

Det er meget afgørende, at tanden holdes fugtig konstant. Det vil sige, at tanden skal opbevares i enten:

  • Fysiologisk saltvand eller 
  • Et glas mælk eller
  • Almindeligt postevand

Fugtig opbevaring er afgørende ellers tørrer bindevævet ind, og så kan tandstumpen næppe gro fast igen. Et gammelt råd er at opbevare tanden i munden, må absolut frarådes på grund af den store risiko for at komme til at sluge tanden.

Tandskader kræver hurtig hjælp

Tandskader af den her beskrevne art kræver tandlægehjælp med det samme. Opstår skaden udenfor din tandlæges sædvanlige åbningstid, er det muligt at kontakte Tandlægevagten, der oftest befinder sig på skadestuen. I København dog på Oslo Plads 14 og i ÅrhusFrederiksallé 93. Og som nævnt, forsøg altid at finde udslåede tænder og store tandstykker og hold så ellers tænder eller tandstykker fugtige. Du må altså ikke lade en udslået tand tørre. Anbring aldrig tænder eller tandstumper i munden på personer, der er bevidstløse, halvt bevidstløse eller chokerede. - Klik Tandlægevagt >>

Lægevagten og tandskader

I områder, hvor der ikke er etableret nogen tandlægevagtordning, henvender en del patienter sig til lægevagten, hvis de har tandpine. Imidlertid er læger ikke uddannet til at behandle tænder og står derfor ofte magtesløse, når man møder op med tandpine eller ødelagte tænder. I tilfælde af en alvorlig tandskade fx en udslået tand, og hvor man står uden lokal tandlægevagt, bør man dog alligevel kontakte skadestuen. - Klik Lægevagten >>

Udslåede tænder kan gro fast igen

Hvis den udslåede tand bliver opbevaret rigtigt, kan hver anden af de udslåede tænder gro fast igen. Det viser forskning fra Rigshospitalet. Det bedste er at opbevare tanden i fysiologisk saltvand, der hører til standardudstyret i en ambulance. Men mælk eller vand er også meget godt. En anden løsning er at lægge tanden i en tæt lukket plasticpose eller noget 'køkkenfilm', der lukkes stramt til. Hvis ikke man kan komme til behandling hurtigt, er et godt gammelt råd som nævnt at opbevare tanden køligt i mælk. Men også for tænder gælder det, at hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Få derfor hurtig hjælp til skader på blivende tænder.

HVIS: Tand eller tænder er slået ud. - Tænderne er blevet meget løse. - Der er slået store stykker af tænderne. - Tænderne er slået skæve og ikke sidder rigtigt. - Det ikke føles rigtigt at bide sammen, eller du ikke kan bide sammen.

Tandskade - børn

De fleste tænder kan reddes, hvis tandskader behandles rigtigt. Mælketænder, som er slået ud, kan dog ikke sættes på plads igen. Men det er ofte en god ide at få vurderet, om der er sket skade med sigte på den blivende tand, der ligger nedenunder. Blivende tænder kan sættes på plads igen. De har bedst chance for at klare sig, hvis de sættes på plads med det samme. Ved mistanke om tandskader skal du kigge i munden og eventuelt føle efter. Når en tandskade er diagnosticeret bør man overveje anmeldelse til forsikring, da mange tandskader først endelig kan behandles når tænderne er fuldt udvoksede og barnet ikke længere hører ind under børnetandplejen.

Slået et stort stykke af tanden

Hvis der er slået et stort stykke af tanden, så forsøg at finde det afknækkede tandstykke. Et stort stykke - cirka ¼ af tanden - kan måske limes på igen. Tandstykket bør opbevares i en fugtig serviet. Fugtigheden betyder noget for tandstykkets farve. Hvis brud på en tandkrone kun omfatter et lille stykke af emaljen og brudfladen i øvrigt er hvid, dvs. uden et lille rødt hul ind til nerven, kræves normalt ikke anden behandling end en let slibning. Hvis der er slået et større stykke af en tandkrone, så der er hul ind til tandnerven, bør tandlægen kontaktes umiddelbart. Tandnerven ses som en lille rød evt. blødende plet på tandens brudflade.

Forsikring - tandskade vs. tyggeskade

Det er vigtigt at få anmeldt en tandskade til sin/familiens ulykkesforsikring, idet forsikringen kan tænkes at dække skaden. Bemærk samtidig, at der forsikringsmæssigt skelnes mellem tandskader og tyggeskader og, at ikke alle ulykkesforsikringer dækker tandskader og endnu færre dækker tyggeskader. Det er derfor en god idé lige at kontrollere ulykkesforsikringen for at se, om den dækker tandskader. Den kommunale tandpleje behandler alle tandskader indtil det fyldte 18 år, men selv om børn er omfattet af den offentlige tandpleje, til de er 18 år, skal tandskader alligevel meldes til en evt. børneulykkesforsikring, da tandskader på børn i nogle tilfælde først kan laves helt færdige, efter at børnene er fyldt 18 år.

Forsikringen kan altså tænkes helt eller delvist at dække udgifter til tandbehandling, når en tandskade er sket ved en ulykke, men som nævnt undtager ulykkesforsikringen som hovedregel tandskader, der er sket ved tygning af mad. Tygger man f.eks. i en sten i et brød og får ødelagt en tand, må man i stedet rejse erstatningskrav mod den forretning, hvor brødet er købt. Et erstatningskrav vil dog kun kunne gennemføres, hvis man kan vise det fremmedlegeme, man tyggede i f.eks. stenen i brødet.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere