Tips og fakta tænder

Vidste du, at i Danmark identificeres eller ”navngives” en tand til journal efter sin placering og type, hvor tal angiver hvilken tand der er tale om >> 1: Stor fortand - 2: Lille fortand - 3: Hjørnetand - 4: Første lille kindtand - 5: Anden lille kindtand - 6: Første store kindtand (6årstand) - 7: Anden store kindtand (12årstand) - 8: Tredje store kindtand (Visdomstand) - 01: Stor mælkefortand - 02: Lille mælkefortand - 03: Mælkehjørnetand - 04: Første mælkekindtand - 05: Anden mælkekindtand. Systemet kaldes ’Haderups nomenklatur’, hvor + indikerer at vi taler om overkæben, og - at det er underkæben. Det vil eksempelvis sige, at 3+ altså er hjørnetanden i overkæbens højre side. -6 er første store kindtand i underkæbens venstre side. 05+ er den anden mælkekindtand i underkæbens højre side osv. Hver flade af en tand er også angivet med et tal >> Flade 1: er tyggefladen. - Flade 2: er den side der vender ind imod midtlinjen. - Flade 3: er den side der vender ud imod kind og læber. - Flade 4: er den side der vender væk fra midtlinjen. - Flade 5: er den side der vender ind imod ganen/tungen. Eksempelvis betyder: “-6 flade 1; caries”, at der er hul i underkæbens første store kindtand i venstre side.

Vidste du, at mennesket får 20 mælketænder, som alle falder ud inden puberteten og erstattes med 32 blivende tænder. Heraf 8 fortænder, 4 hjørnetænder, 16 kindtænder og 4 visdomstænder, hvis ellers alle tænder er anlagt. Tænderne har mange funktioner fx skal de findele maden, hjælpe til dannelse af ord under tale, og så har de stor betydning for vores udseende. Hvis man mangler mange tænder i munden, går det ikke blot ud over ens evne til at tygge, men også ens psykiske velbefindende, livskvalitet og sociale kontakt bliver ramt. Kun, hvis man har mindst 20 naturlige tænder (egne tænder) i munden, har man et funktionelt tandsæt.

Vidste du, at klinikassistenter må foretage tandrensninger og lave fyldninger og tandplejere rodbehandlinger – så længe tandlægen tager ansvaret. Det er konsekvensen af en ny autorisationslov der fjerner begrænsninger for brug af medhjælp. Loven betyder således at det er op til tandlægen at vurdere hvilke behandlinger hans eller hendes personale er kvalificeret til at udføre. Så længe tandlægen udviser omhu og samvittighedsfuldhed, er loven overholdt.

Vidste du, at man skal betale for udeblivelse fra tandlægen. Det er tilladt at sende en regning på et mindre beløb 200-250 kr. ved udeblivelse fra en aftalt konsultation. I tandlægernes overenskomst §22 står der, at forbrugeren senest 2 timer før en aftale hos tandlægen skal sørge for at melde afbud.

Vidste du, at der forsikringsmæssigt skelnes mellem tandskader og tyggeskader og, at ikke alle ulykkesforsikringer dækker tandskader og endnu færre dækker tyggeskader. Det er derfor en god idé at kontrollere sin ulykkesforsikring for at se, om den også dækker tandskader. 

Vidste du, at naturen er ved at "afskaffe" visdomstænderne. Ifølge forskerne skyldes det, at menneskets kæbeparti er blevet mindre, og der ikke længere er plads til alle tænderne. 10 procent af befolkningen mangler anlæg til visdomstænder fra fødslen. 

Vidste du, at undersøgelser har påvist, at mundskyllevæsker på ingen måde kan erstatte tandbørstning. Tandbørsten er stadig det bedste våben mod huller i tænderne og paradentose.

Vidste du, at hvis du er pensionist, kan du muligvis få økonomisk hjælp til tandlægebesøg, hvis du ikke selv har råd. Spørg hos din kommune, hvordan reglerne for tilskud er i din kommune.

Vidste du, at tandsten dannes, når bakteriebelægning på tænderne forkalker. Det er kalken i spyttet, der aflejres i belægningerne.

Vidste du, at man godt kan få rettet tænder som voksen, og at den faste bøjle godt kan sættes på indersiden af tænderne.

Vidste du, at hver fjerde dansker lider af isninger i tænderne og at årsagen kan være en uhensigtsmæssig børsteteknik.

Vidste du, at regelmæssig fluorskylning giver stærkere tænder, forebygger caries og reducere risikoen for at få huller.

Vidste du, at det kan hjælpe at børste tungen med tandbørsten, hvis man lider af dårlig ånde. 

Vidste du, at der ved behandling altid er risiko for en skade. Du kan søge erstatning for en tandbehandling hos Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning ved at gå ind på foreningens hjemmeside: www.tf-tandskade.dk

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere